U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

Grade 3 English Home Language Teaching Post Available (GDE Post) - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Grade 3 English Home Language Teaching Post Available.
This is a GDE post and salary will be on GDE scale.
Post available from 3 May 2017.
Minimum of 3 years Grade 3 teaching experience needed.
Candidate must be fully bilingual in English and Afrikaans.
Candidate must have a keen interest in mainstream school sports.
Email CV's to Luzanne De Jongh admin@bpms.co.za
Closing Date: 16 Apr 2017
Contact Number: 0114631414
TYDELIK DEPARTEMENTEEL - Hoërskool Kroonstad (Kroonstad)
TALE: ENGLISH HL & AFRIKAANS HT - GR 10-12.
BUITEMUURSE AKTIWITEITE VERPLIGTEND.
AANVANGSDATUM: 18 APRIL 2017.
E-POS VOLLEDIGE CV NA: jurie@blouskool.co.za.
Closing Date: 31 Mar 2017
Contact Number: 056 212 5433
Gr 5 - Wiskunde, Gr. 7 Skeppende Kunste, Gr. 4 & 5 Kuns en Kultuur, Gr. 4 Natuurwetenskap - Port Natal skool (DURBAN)
Primêre Skool pos beskikbaar by Port Natal Skool vanaf 18 April 2017
Beheerliggaam aanstelling : Port Natal Skool
Akademiese Onderrig :
Wiskunde Graad 5
Skeppende Kunste Graad 7
Kuns en Kultuur Graad 4 en 5
Natuurwetenskap Graad 4

Onderrig Taal : Afrikaans
Die aanbieding van sport (veral atletiekorganisasie) en kultuur betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.

Rig CV aan Skoolhoof : pieterpreston@porties.co.za (P. Preston)
Sluitingsdatum : 11 April 2017
Verwysing : PNS: Gr. 5/2017
Aanbevelings : Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.
Navrae : Die Skoolhoof Mnr. P. Preston Tel : 031 – 205 6369
Closing Date: 11 Apr 2017
Contact Number: 031 - 205 6369
Departmentele Adjunkhoof - Hoërskool Suid-Natal (Port Shepstone)
Hoërskool Suid-Natal benodig ‘n geskikte kandidaat om die pos van Adjunkhoof te vul.
Die kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:
• Erkende kwalifikasie wat onderwyserskwalifikasie REQV 14 insluit.
• Registrasie by SARO as professionele onderwyser 
• Gevorderde kennis van onderwys soos per professionele kwalifisasie.
• Goeie bestuurs- en leierskapvaardighede.
• Goeie onderwys- en assesseringsvaardighede.
• Goeie ekstra en mede-kurrikulêre vaardighede.
• Goeie personeelbestuursvaardighede.
• Goeie administratiewe vaardighede.
• Goeie kommunikasievaardighede.
• Minstens 5 jaar onderwys-ervaring. Voorkeur sal gegee word aan kandidate wat jonger as 50 jaar is en tans ‘n departementele bestuurspos aan ‘n Hoërskool beklee.

Hoërskool Suid-Natal is ‘n Afrikaansmediumskool. Die skool is 50 jaar oud en het ‘n trotse tradisie. Die netjiese skoolterrein sluit ook koshuise en beperkte personeelbehuising in.

Die geadverteerde vakature sal binnekort in die amptelike departementele bulletin verskyn. Intussen kan voornemende aansoekers hulle belangstelling in die bogenoemde pos register deur middle van e-pos aan adminsnh@mweb.co.za en wimb@absamail.co.za te stuur.
Belangstellendes sal per e-pos verwittig word sodra die amptelike departementele bulletin verskyn.
Closing Date: 30 Apr 2017
Contact Number: 076 549 8941
Headmaster - Queens College for Senior Boys (Queenstown)
Queen's College, one of South Africa's leading tradition public boy's schools, situated in the picturesque Eastern Cape town of Queenstown, is seeking to appoint a dynamic and visionary leader to the position of headmaster.
The successful applicant will take the helm of a vibrant, multi-cultural English-medium school (day and boarding) with unrivalled sport facilities and a proud record of achievements.

The position of Headmaster will be advertised in the Eastern Cape Education Department Open Principal's Post Bulletin shortly and suitably qualified individuals who are interested in applying for the post are requested to declare their interest to the School's Governing Body through Mrs Karen Chellew, on or before Tuesday 2nd May 2017, via e-mail on kchellew@queenscollege.co.za or via fax on 086 6453 257.
All correspondence will be kept strictly confidential.
Closing Date: 02 May 2017
Contact Number: 045-8394188