U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

Afrikaans Eerste Addissionele Taal en Sosiale Wetenskappe - Charon Primary School (Schweizer-Reneke)
1. Geldige Onderwyskwalifikasie
2. Geldige SACE Sertifikaat
3. Tydelike Departementele pos.
Diensaanvaarding so gou moontlik
Closing Date: 02 Mar 2018
Contact Number: 053 9638162 (skool) 073 4086235 (hoof)
Posvlak 1 Opvoeder - Hoër Landbouskool Jacobsdal ( Jacobsdal )
Kwalifikasie: B.Agric/B.SC Agric en NGOS
Vakke: Landbouwetenskap, Landboubestuurspraktyk, Natuurwetenskap
Aard van Pos: Tydelik (Departementeel)
Buitekurrikulêr: Atletiek, rugby, koshuisdiens, bestuur van busse, ens.
Aanstelling: 1 April 2018
Verblyf beskikbaar Stuur aansoeke na: admin@landboudal.co.za vir aandag die Skoolhoof
Sluitingsdatunm 9 Maart 2018
Closing Date: 09 Mar 2018
Contact Number: 0817795824
Gr. 6 & 7 Engels, gr. 7 EBW en Gr. 4 Natuurwetenskap - Port Natal skool (DURBAN)
Primêre Skool pos beskikbaar by Port Natal Skool vanaf 10 April 2018
Beheerliggaam aanstelling : Port Natal Skool Akademiese
Onderrig : Engels EAT - Gr. 6 en 7 EBW - Gr. 7 Natuurwetenskap Graad 4
Onderrig Taal : Afrikaans / Engels
Die aanbieding van sport en kultuur betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za
Sluitingsdatum : 12 Maart 2018
Verwysing : PNS: Gr. 6 & 7/2018
Aanbevelings : Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.
Navrae : Die Skoolhoof Mnr. P. Preston Tel : 031 – 205 6369
Closing Date: 12 Mar 2018
Contact Number: 031 - 205 6369
Departmental (Ad-hoc) posts Technical Maths / Tegniese Wiskunde // Technical Sciences / Tegniese Wetenskappe - HTS TOM NAUDE (POLOKWANE)
Applications are hereby invited for the filling of departmental (Ad hoc) vacant posts which exist at HTS Tom Naude THS
CLOSING DATE/TIME : 22 March 2018: 14:00
DATE OF SHORT LISTING : 26 March 2018
DATE OF INTERVIEWS : 27 March 2018
SUBJECTS/VAKKE TECHNICAL MATHS TEGNIESE WISKUNDE TECHNICAL SCIENCES TEGNIESE WETENSKAPPE GRADE 10-12 / GRAAD 10-12
LoL/OT : AFRIKAANS and ENGLISH
APPLICATION MUST INCLUDE:
• Application should be on the Z83 Form (obtainable from all Public Service Departments).
• Minimum REQV 13 qualification in education.
• SACE certificate.
• Detailed/Comprehensive CV as well as certified copies of all relevant qualifications and an ID.
Make sure all contact details are correct.
• Indicate your ability and past experience in Co-curricular activities.
• Applications must be handed in at the reception and the submission register signed.
• If an application is faxed or e-mailed to the school, the original documents and certified copies of qualifications must be presented at the interview if the candidate is invited.
• Salary: Limpopo Department of Education
The SGB of the school reserves the right not to make any appointment to the post advertised. The shortlisted candidates will be subjected to a personal suitability check (i.e. reference checks, criminal record checks, security vetting etc.) No applications received after the closing date and time, whether posted or submitted in person will be considered. Failure to comply with the above requirements will result in the disqualification of the applicants. APPLICATIONS CAN ALSO BE FORWARDED TO : ADDRESS : The Principal 226, Potgieter Avenue, Superbia, 0759. E-MAIL : hoof@tomnaude.co.za
Closing Date: 22 Mar 2018
Contact Number: 015 2988710
FISIESE WETENSKAPPE GR. 8 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Die geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Kwalifikasies: Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Geldige SACE sertifikaat.
Diensaanvaarding: 10 April 2018. T
ipe pos: Tydelike departementeel.
Ander voordele: Moontlike koshuisinwoning.
Stuur u CV aan hsr@absamail.co.za.
Closing Date: 23 Mar 2018
Contact Number: 0833788667
LANDBOUBESTUURSPRAKTYK GR. 10 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Die geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Kwalifikasies: Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Geldige SACE sertifikaat. D
iensaanvaarding: 10 April 2018.
Tipe pos: Tydelike departementeel.
Ander voordele: Moontlike koshuisinwoning.
Stuur u CV aan hsr@absamail.co.za.
Closing Date: 23 Mar 2018
Contact Number: 0833788667
LANDBOUTEGNOLOGIE GR. 10 - 12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Die geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Kwalifikasies: Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Geldige SACE sertifikaat.
Diensaanvaarding: 10 April 2018.
Tipe pos: Tydelike departementeel.
Ander voordele: Moontlike koshuisinwoning.
Stuur u CV aan hsr@absamail.co.za.
Closing Date: 23 Mar 2018
Contact Number: 083 378 8667
Rekenaartoepassingstegnologie Gr. 10-12 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Die geskikte kandidaat moet in beide Engels en Afrikaans kan skoolhou.
Kwalifikasies: Geldige onderwysgraad en/of akademiese graad en Onderwysdiploma.
Geldige SACE sertifikaat.
Diensaanvaarding: 10 April 2018.
Tipe pos: Tydelike departementeel.
Ander voordele: Moontlike koshuisinwoning.
Stuur u CV aan hsr@absamail.co.za.
Closing Date: 23 Mar 2018
Contact Number: 083 378 8667