U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

HEADMASTER / SKOOLHOOF - Queen’s College Boys’ Primary School (Queenstown)
EXPRESSION OF INTEREST Queen’s College Boys’ Primary School, one of South Africa’s leading traditional public boys’ schools, situated in the picturesque Eastern Cape town of Komani (Queenstown), is seeking to appoint a dynamic and visionary leader to the position of HEADMASTER.
The successful applicant will take the helm of a vibrant, multi-cultural English-medium school (Day and Boarding) with unrivalled sport facilities and a proud record of achievements.
The position of Headmaster will be advertised in the Eastern Cape Education Department Open Principals’ Post Bulletin towards the end of 2017.
Suitably qualified individuals who are interested in applying for the post are requested to declare their interest to the school’s Governing Body through Mrs Cheryl Pohlmann via email on cheryl@qcj.co.za
All correspondence will be kept strictly confidential
Closing Date: 12 Dec 2017
Contact Number: 045 8384400
GDE Teacher: Technology and Physical Education - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Technology and Physical Education (Intermediate Phase).
Fully Bilingual (Afrikaans and English).
Interest in all main stream school sports.
GDE Salary scale.
Closing Date: 15 Nov 2017
Contact Number: 011 463 1414
SHOOLHOOF - Ferrum Hoërskool ( Newcastle)
Bogenoemde vakature is reeds in HRM 39 van 2017 geadverteer ( Pos nr. 1170). Die SBL wil, indien u belangstel, u aanmoedig om aansoek te doen vir die pos. Normale aansoekprosedures soos uiteengesit in HRM 39 van 2017, moet gevolg word. Indien u meer oor die skool en sy aktiwiteite wil uitvind, kan u gerus Mr Steven Wilmans kontak by 0343182062.
Closing Date: 22 Nov 2017
Contact Number: 0343182062
Graad R beheerliggaampos - Noordjieland (POLOKWANE)
Noordjieland Preprimere Skool in Polokwane.
Vakante Graad R beheerliggaampos vir vulling vanaf Januarie 2018.
Opgeleide grondslagfase kandidate met B.Ed-graad in kleinkindontwikkeling (NQF level 7) sal voorkeur geniet.

Stuur cv aan noordjieland@gmail.net voor 20 November 2017.
Closing Date: 20 Nov 2017
Contact Number: 015 2973415
Graad R - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Graad R pos beskikbaar.
Skool beheerraad pos.
R19000.00 neg.
Kanidaat moet vlot twee tallig wees in Engels en Afrikaans.
Kanidaat moet 'n belang in hoofstroom skoolsportsoorte hê.
Stuur CV's na admin@bpms.co.za
Closing Date: 17 Nov 2017
Contact Number: 0114631414
Principal - Clarendon Primary School (Pietermaritzburg)
The KZN Department of Education has recently issued their government gazette declaring the post of Principal at Clarendon Primary School, inviting applicants to apply for the post.
The successful applicant is expected to have a minimum of a Bachelor’s Degree and/or Post Graduate Certificate in Education; SACE registered; minimum of seven years of actual teaching experience and a minimum of three years’ experience in an active management role; knowledge of the CAPS curriculum and a passion to be involved.

He or she will also display the following characteristics:
• Excellent command of the English language, both verbal and non-verbal.
• Ability to deal with conflict effectively, taking all points of view into account and reaching a compromise acceptable to all parties.
• LSEN experience.
• Excellent, proven leadership ability and integrity.
• Ability to motivate staff, parents and learners.
• Self-starter with the ability to analyse, evaluate, prioritise and implement strategic plans in order to elevate Clarendon Primary School.

Applications for the vacancy are to be made directly to the KZN Department of Education as per HRM Circular No 39 of 2017 (post number 992), which can be found on the KZN department website, www.kzneducation.gov.za.
Applications may be hand delivered to 166 Jabu Ndlovu Street, Pietermaritzburg or posted to Private Bag X9021, Pietermaritzburg, 3201.

CLOSING DATE: 22ND November 2017

If you have not had a response by 15th December kindly consider your application unsuccessful.
The Department of Education is an Affirmative Action, Equal Opportunity Employer and all posts will be filled with the intention of achieving numerical goals as set in our Employment Equity Plan.
The Department of Education and the GB of Clarendon Primary reserve the right not to fill this post.
Closing Date: 22 Nov 2017
Contact Number: 033-3421734
Adjunkhoof - Hoërskool Suid-Natal (Port Shepstone)
Die kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:
Erkende kwalifikasie wat onderwyserskwalifikasie REQV 14 insluit.
Registrasie by SARO as professionele onderwyser.
Gevorderde kennis van onderwys soos per professionele kwalifisasie.
Goeie bestuurs-en leierskapvaardighede.
Goeie onderwys-en assesseringsvaardighede.
Goeie ekstra en mede-kurrikulere vaardighede.
Goeie ekstra en mede-kurrikulere vaardighede.
Goeie personeelbestuursvaadighede.
Goeie administratiewe vaardighede.
Goeie kommunikasievaardighede.
Minstens 5 jaar bestuurservaring.

Hoerskool Suid-Natal is n Afrikaansmediumskool. Die skool is 50 jaar oud en het n trotse tradies. Die netjiese skoolterrein sluit ook koshuise en personeelbehuising in.
Die vakature is reeds in die amptelike departementele bulletin geadverteer. Verwys na HRM CIRCULAR NO 37 of 2017
Closing Date: 22 Nov 2017
Contact Number: 0396822212
Graad 0 - Laerskool Schweizer-Reneke ( Schweizer-Reneke)
Aansoek moet asb. vergesel word van 'n CV, kwalifikasies en SACE nr.
Pos sluit betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite in. Spesifiseer asb. bekwaamhede en belangstellings.
Sluitingsdatum is 12uur op 22 November 2017.
GEEN LAAT AANSOEKE word aanvaar nie.
Closing Date: 22 Nov 2017
Contact Number: 0539631290
Wiskunde Graad 6 en 7 (asook LV Graad 4) - Laerskool Schweizer-Reneke ( Schweizer-Reneke)
Aansoek moet asb. vergesel word van 'n CV, kwalifikasies en SACE nr.
Pos sluit betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite in.
Spesifiseer asb. bekwaamhede en belangstellings.
Onderrigmedium is AFRIKAANS. 
Sluitingsdatum is 12uur op 22 November 2017.
GEEN LAAT AANSOEKE word aanvaar nie.
Closing Date: 22 Nov 2017
Contact Number: 0539631290
Sosiale Wetenskappe Graad 4 tot 7 - Laerskool Schweizer-Reneke ( Schweizer-Reneke)
Aansoek moet asb. vergesel word van 'n CV, kwalifikasies en SACE nr.
Pos sluit betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite in.
Spesifiseer asb. bekwaamhede en belangstellings.
Onderrigmedium is AFRIKAANS.
Sluitingsdatum is 12uur op 22 November 2017.
GEEN LAAT AANSOEKE word aanvaar nie.
Closing Date: 22 Nov 2017
Contact Number: 0539631290
Beheerliggaam Onderwyspos : 01/01/2018 - 31/12/2018 AFRHL - Gr 8 & 10 AFRA - Gr 8 - Hoërskool Nylstroom ( Nylstroom)
HOËRSKOOL NYLSTROOM
TEL: (014) 717 5216/7
PRIVAATSAK X1020
FAKS/FAX: (014) 717 2311/0866502114
PRIVATE BAG X1020
E-POS/E-MAIL: nylies@nylstroom.co.za
NYLSTROOM WEBWERFADRES: www.nylies.co.za 0510

BEHEERLIGGAAM ONDERWYSPOS VANAF 01/01/2018 – 31/12/2018

A. AFRHL – Gr.8 en10 AFRFA – Gr.8 Minimum vereistes
Toepaslike graad of Onderwyskwalifikasie, SACE sertifikaat, meld jare ondervinding. Moet in Afrikaans en Engels kan onderrig.

B. SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE Maandag, 20 November 2017

C. ONDERHOUDE Sal kennis ontvang.

D. DATUM VAN DIENSAANVAARDING.   15/01/2018

E. PROSEDURE VIR AANSOEK * Kort aansoekbrief * Curriculum vitae. * Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies. * Gewaarmerkte afskrifte van akademiese uitslae, insluitend graad 12 (matriek). * Die toepaslike koevert moet duidelik “Aansoeke” toon. NB. Onvolledige en laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.

F. RIG AANSOEKE AAN:
1. DIE HOOF Hoërskool Nylstroom Privaatsak X1020 MODIMOLLE (NYLSTROOM) 0510
2. Mag direk by skool ingehandig word.
3. Kontakbesonderhede: 014-7175216 (Tel) 014-7172311(Faks) nylies@nylstroom.co.za (E-pos)
Closing Date: 20 Nov 2017
Contact Number: 014 7175216/7
Beheerliggaam Onderwyspos : 01/01/2018 - 31/12/2018 / Wiskunde Geletterdheid, Tegnologie en Ingenieursgrafika en -Ontwerp - Hoërskool Nylstroom ( Nylstroom)
HOËRSKOOL NYLSTROOM
TEL: (014) 717 5216/7
PRIVAATSAK X1020
FAKS/FAX: (014) 717 2311/0866502114
PRIVATE BAG X1020
E-POS/E-MAIL: nylies@nylstroom.co.za
NYLSTROOM WEBWERFADRES: www.nylies.co.za 0510

BEHEERLIGGAAM ONDERWYSPOS VANAF 01/01/2018 – 31/12/2018

A. WISKUNDE GELETTERDHEID – Gr.11 TEGNOLOGIE – Gr.9 INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP – GR.10 en GR.11
Minimum vereistes Toepaslike graad of Onderwyskwalifikasie, SACE sertifikaat, meld jare ondervinding. Moet in Afrikaans en Engels kan onderrig

B. SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE Maandag, 20 November 2017

C. ONDERHOUDE Sal kennis ontvang.

D. DATUM VAN DIENSAANVAARDING 15/01/2018

E. PROSEDURE VIR AANSOEK * Kort aansoekbrief * Curriculum vitae. * Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies. * Gewaarmerkte afskrifte van akademiese uitslae, insluitend graad 12 (matriek). * Die toepaslike koevert moet duidelik “Aansoeke” toon. NB. Onvolledige en laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.

F. RIG AANSOEKE AAN:
1. DIE HOOF Hoërskool Nylstroom Privaatsak X1020 MODIMOLLE (NYLSTROOM) 0510
2. Mag direk by skool ingehandig word.
3. Kontakbesonderhede: 014-7175216 (Tel) 014-7172311(Faks) nylies@nylstroom.co.za (E-pos)
Closing Date: 20 Nov 2017
Contact Number: 014 7175216/7
Departementele Onderwyspos : 01/01/2018 - 31/12/2018 : Wiskunde Gr 8-12 - Hoërskool Nylstroom ( Nylstroom)
HOËRSKOOL NYLSTROOM
TEL: (014) 717 5216/7
PRIVAATSAK X1020
FAKS/FAX: (014) 717 2311/0866502114
PRIVATE BAG X1020
E-POS/E-MAIL: nylies@nylstroom.co.za
NYLSTROOM WEBWERFADRES: www.nylies.co.za 0510

DEPARTEMENTELE ONDERWYSPOS VANAF 01/01/2018 TOT 31/12/2018

A. WISKUNDE GR 8 - 12 Minimum vereistes
Toepaslike graad of Onderwyskwalifikasie, SACE sertifikaat, meld jare ondervinding. Moet in Afrikaans en Engels kan onderrig.

B. SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE Maandag, 20 November 2017

C. ONDERHOUDE Sal kennis ontvang.

D. DATUM VAN DIENSAANVAARDING 15/01/2018

E. PROSEDURE VIR AANSOEK * Voltooide aansoekvorm LPDE 1 * Curriculum vitae. * Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies. * Gewaarmerkte afskrifte van akademiese uitslae, insluitend graad 12 (matriek). * Die toepaslike koevert moet duidelik “Aansoeke” toon. NB. Onvolledige en laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.

F. RIG AANSOEKE AAN:
1. DIE HOOF Hoërskool Nylstroom Privaatsak X1020 MODIMOLLE (NYLSTROOM) 0510
2. Mag direk by skool ingehandig word.
3. Kontakbesonderhede: 014-7175216 (Tel) 014-7172311(Faks) nylies@nylstroom.co.za (E-pos)
Closing Date: 20 Nov 2017
Contact Number: 014 7175216/7
Departementele Aflosonderwyspos 15/01/2018 - 15/05/2018 : Catn - Gr 11; Geog - Gr 8, 9 en 11 - Hoërskool Nylstroom ( Nylstroom)
HOËRSKOOL NYLSTROOM
TEL: (014) 717 5216/7
PRIVAATSAK X1020
FAKS/FAX: (014) 717 2311/0866502114
PRIVATE BAG X1020
E-POS/E-MAIL: nylies@nylstroom.co.za
NYLSTROOM WEBWERFADRES: www.nylies.co.za 0510

DEPARTEMENTELE AFLOSONDERWYSPOS VANAF 15/01/2018 – 15/05/2018

A. CATN – Gr.11; GEOG – Gr. 8, 9 en 11 Minimum vereistes Toepaslike graad of Onderwyskwalifikasie, SACE sertifikaat, meld jare ondervinding. Moet in Afrikaans en Engels kan onderrig.

B. SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE Maandag, 20 November 2017

C. ONDERHOUDE Sal kennis ontvang.

D. DATUM VAN DIENSAANVAARDING 15/01/2018

E. PROSEDURE VIR AANSOEK * LPDE 1 aansoekvorm * Curriculum vitae. * Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies. * Gewaarmerkte afskrifte van akademiese uitslae, insluitend graad 12 (matriek). * Die toepaslike koevert moet duidelik “Aansoeke” toon. NB. Onvolledige en laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.

F. RIG AANSOEKE AAN:
1. DIE HOOF Hoërskool Nylstroom Privaatsak X1020 MODIMOLLE (NYLSTROOM) 0510
2. Mag direk by skool ingehandig word.
3. Kontakbesonderhede: 014-7175216 (Tel) 014-7172311(Faks) nylies@nylstroom.co.za (E-pos)
Closing Date: 15 Jan 2018
Contact Number: 014 - 7175216/7
Graad 3 Onderwyseres - Grondslag fase - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Graad 3 Onderwyseres pos beskikbaar .
Kanidaat moet vlot tweetalig wees in Engels en Afrikaans.
Kanidaat moet 'n belang he in hoofstroom skoolsportsoorte.
SGB pos
Selaris R19000.00 onderhandelbaar.
Stuur u CV aan admin@bpms.co.za
Closing Date: 30 Nov 2017
Contact Number: 0114631414
CS1 Educator Post Intermediate and Senior Phase - Marken Primary School ( Marken)
Marken Primary School Vacancy:
CS1 Educator Post Intermediate and Senior Phase

Email: mps@bosveld.co.za
Fax: (014) 7650121
Tel: (014) 7650121

Language of Learning and Teaching - English Candidates with suitable qualifications and teaching experience are hereby invited to apply for a teaching post as indicated below.

Nature of the post: CS1 (Post no 7)
Subjects: Mathematics Grade 4 – 7,
Natural Science Grade 7,
EMS – Grade 7,
Technology –Grade 7

Experience in the following will be to the advantage of the candidate Hostel duty, Eco-schools, Fundraising, Remedial education

Requirements: - Qualifications: REQV 13
• Letter of application
• Two testimonials not older than 6 months
• Certified copies of professional and academic qualifications not older than 3 months.
• Curriculum Vitae
• Certified copy of SACE certificate and ID Document
• Closing date for applications: 4 December 2017 @ 12:00

All applications should be directed to: The principal Marken Primary School
Closing Date: 04 Dec 2017
Contact Number: 0147650121
Pre-Primer Onderwyseres (3 jariges) - Bryanston Parallel Medium (Bryanston )
Kleuterskool Onderwyseres 3 jarige groep. Bryanston Parallel Medium Pre-Primere Skool is opsoek na n kleuterskool onderwyseres vir die 3 jarige groep kleuters.
Kandidaat MOET vlot tweetalig wees in Engels en Afrikaans.
Hierdie is 'n skoolbeheerliggaam pos. R19200.00 p.m. 
Kandidaat moet aan die nodige kwalifikasies voldoen.
Begin datum 15 Januarie 2018.
E-pos CV's na admin@bpms.co.za
Closing Date: 01 Dec 2017
Contact Number: 0114631414
Skoolhoof - P3 - Hoërskool Nylstroom ( Nylstroom)
PROSEDURE VAN AANSOEK:
* Kort aansoekbrief
* Curriculum Vitae
* Gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.

 Departementele aanstelling.
 Taal van onderrig: Afrikaans en Engels. 
 Sluitingsdatum van aansoeke: 30 November om 14:00
Onderhoude: Sal datum deurgee.
AANSOEKE MOET BY WATERBERG DISTRIKKANTOOR INGEHANDIG WORD.
Closing Date: 30 Nov 2017
Contact Number: 014 7175216/7
Principal (P3) - Hoërskool Nylstroom ( Nylstroom)
REQUIREMENTS:
*Short application letter.
*Curriculum Vitae.
*Certified copies of qualifications and ID Document.

*Departmental appointment.
*Language of Learning: Afrikaans and English.
*Closing date for applications: 30 November at 14:00.
*Interviews: Date will be communicated.
*Applications must be submitted at the Waterberg District Office.
 
Closing Date: 30 Nov 2017
Contact Number: 014 7175216/7
Beeheerliggaam Onderwyser Graad 3 - Koster Skool Gekombineerd (Koster)
Benodig 'n Graad 3 onderwyser.
Buitemuurs is 'n vereiste.
Koster Skool is Afrikaans-medium.
Stuur CV na kosterskool@lantic.net      vir aandag die Hoof
Closing Date: 05 Dec 2017
Contact Number: 0833016065
Beheerliggaam Onderwyser Engels FAL Graad 4 en 5 - Koster Skool Gekombineerd (Koster)
Graad 4 en 5 Engels FAL.
Buitemuurs verpligtend.
Koster Skool Gekombineerd is Afrikaans Medium.
Stuur CV na kosterskool@lantic.net         vir aandag die Hoof.
Closing Date: 06 Dec 2017
Contact Number: 0833016065