U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Welkom by die FEDSAS webblad!


 
FEDSAS is die nasionale verteenwoordigende organisasie van beheerliggame wat sy lede inlig, organiseer, mobiliseer en toerus om die hoogste internasionaal erkende onderwysstandaarde in openbare skole te handhaaf en uit te bou.
Die leier in skoolbeheer en -bestuur
Ons is verby halfpad na die einde van die jaar. FEDSAS het sover ‘n baie suksesvolle HeyLei leierskap projek sowel as ‘n reeks brandpuntvergaderings regoor die land gehad. Hierdie kwartaal het ons vir Johan Smith wat ‘n opvolg geleentheid aanbied tot verlede jaar se waardegedrewe skole projek. Hou ons nuusbriewe dop vir meer inligting hieroor!

Onthou, ons is tot u diens. Indien u hulp benodig of navrae het, gaan na Kontak Ons en skakel met u provinsiale bestuurder. 

Kommentaar op Wysiging van Onderwyswette

Baie dankie vir die oorweldigende ondersteuning wat ons van u gekry het met ons teenkanting teen die voorgestelde bepalings in die Konsepwysigingswetsontwerp op Onderwyswette wat die Minister op 13 Oktober 2017 vir openbare kommentaar gepubliseer het.  Baie dankie ook aan die lede wat individuele kommentaar ingedien het.

Ons kommentaar namens ons lede is op 10 November ingedien en kan op ons webwerf gelees word. 
U kan die dokument op ons webblad vind by www.fedsas.org.za - Dokumente - Kommentaar op Beleidsdokumente - FEDSAS se kommentaar op die Konsepwetsontwerp op Wysiging van Onderwyswette, 2015.

Wat is Nuut

Dokumente met  is net beskikbaar vir lede

Nuusbriewe

Nuusbriewe is net beskikbaar vir lede
 • Nasionale Nuusbrief 23_17
 • Limpopo Nuusbrief 8_17
 • VS Nuusbrief 9_17
 • Nasionale Nuusbrief 22_17
 • Nasionale Nuusbrief 21_17
 • Nasionale Nuusbrief 20_17
 • NW Nuusbrief 5_17
 • Limpopo Nuusbrief 6_17
 • Nasionale Nuusbrief 19_17
 • MPM Nuusbrief 4_17

In die Nuus

 • https://juta.co.za/products/financial-management-in-public-schools-a-practical-guide-to-legislative-compliance/
 • http://www.fedsas.org.za/Home/

FEDSAS Faktuur 2017