U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

TEACHER MATHEMATICS GR 8 & 9 TECHNICAL MATHEMATICS GR 10 - Port Rex Technical High School (East London)
The following Governing Body Post exists for a suitably qualified candidate from 1 March 2019.

REQUIREMENTS:
• Applicable tertiary degree
• PGCE
• SACE Registration

RECOMMENDATION:
• 3 Years classroom experience
• Ability to coach main stream sport
• Code 10 licence
• PDP

Hostel accommodation available for male applicants.
Supply comprehensive CV with references, experience and qualifications.
Submit to: secretary@portrex.co.za
If applicant has not been notified within 14 days, consider the position filled.
Closing Date: 14 Feb 2019
Contact Number: 0437265324
Afrikaans Onderwyser - Laerskool Breyten (Breyten)
VAKANTE DEPARTEMENTELE POS
Departementele Pos vir Graad 4-5 Afrikaans is vakant by Laerskool Breyten vanaf 1 April 2019.
Ten volle gekwalifiseerde opvoeders, by SACE geregistreer sal oorweeg word.
Aansoeke met volledige CV’s kan gestuur word aan : laerskoolbreyten@telkomsa.net
Telefoon : 017 861 3050 Faks: 017 861 3533
Sluitingsdatum vir aansoeke Maandag 18 Februarie 2019. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie .

VACANT DEPARTMENTAL POST
Departmental Post for Grade 4-5 Afrikaans is vacant at Breyten Primary School from 1 April 2019.
Only fully qualified educators, registered with SACE will be considered.
Applications and complete CV’s can be sent as soon as possible to: laerskoolbreyten@telkomsa.net T
elephone: 017 861 3050 Fax: 017 861 3533
Closing date for applications will be Monday 18 February. No late applications will be accepted.
Closing Date: 18 Feb 2019
Contact Number: 0178613050
Fisiese Wetenskap Graad 10-12 (PV 1) Physical Sciences Grade 10-12 (PL 1) - HTS WELKOM (WELKOM)
DEPARTEMENTEEL / DEPARTMENTAL
Aanstellingsdatum/Date of appointment 1 Mei 2019 / 1 May 2019

Vereistes / Requirements:
1. Toepaslike onderwyskwalifikasie / Relevant teaching qualification
2. Kennis van KABV / Knowledge of CAPS
3. Rekenaarvaardigheid / Computer literate
4. SARO geregistreer / SACE registered
5. Buitekurikulêre aktiwiteite / Extra-mural activities
6. Ondervinding van drie (3) jaar in die bogenoemde vak / Experience of three (3) years in the abovementioned subject
7. Onderrigtaal: Afrikaans en Engels Language of Learning and Teaching: Afrikaans and English

Sluitingsdatum : 11 Maart 2019 / Closing date : 11 March 2019
Stuur ‘n volledige CV aan die Skoolhoof of skool / Send a comprehensive CV to the principal or school at: htswelkom@telkomsa.net pjh.swanepoel@gmail.com
Closing Date: 11 Mar 2019
Contact Number: 084 559 0250
Onderwyser - Hoërskool Vanderbijlpark (Vanderbijlpark)
Departementele pos. Posvlak1.
Wiskunde Wiskundige Geletterdheid Graad 10-12 Afrikaans en Engels vir onmiddelike vulling.
CV kan ingestuur word na bijleroffice@gmail.com
Closing Date: 01 Mar 2019
Contact Number: 016 931 1670
Onderwyser Posvlak 1 Wiskunde en Natuurwetenskap - Hoërskool Vanderbijlpark (Vanderbijlpark)
Departementele pos Onderwyser Posvlak 1 Wiskunde en Natuurwetenskap Graad 8-12 Afrikaans en Engels Parallel.
Vir vulling 1 April 2019
Closing Date: 01 Mar 2019
Contact Number: 016 931 1670
Permanente Graad 2 Grondslagfase Beheerliggaampos - Laerskool Unitas ( Swartwater)
Laerskool Unitas te Swartwater is 'n toonaangewende Afrikaans-medium skool in die hartjie van die Bosveld, met 82 leerders vanaf Graad R tot 7 en 8 onderwyspersoneel.
Aansoeke word ingewag vir toepaslike gekwalifiseerde kandidate vir die vulling 1 April 2019.

Vakke
Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal (EAT)
Wiskunde
Lewensvaardigheid

Vereiste Dokumente
*  Aansoekbrief en getuigskrif
*  Senior Sertifikaat (Graad 12)
*  Akademiese kwalifikasies
*  Professionele kwalifikasies
*  SACE sertifikaat
*  ID-dokument
*  Volledige gespesifiseerde Curriculum Vitae

Kennis, ondervinding en ervaring
*  Atletiek: Afrigtinh (naellope)
*  Netbal:  Mini-Netbal afrigting
*  Rugby:  Organiseer van wedstryde en skakel tussen afrigters
*  Kultuur:  Konsertafrigting en klavierbegeleiding

Kandidate wat toegewyde waarde tot die skool kan leen op buitemuurse vlak sal 'n sterk aanbeveling wees. Voornemende aansoekers moet 'n CV aan me. Maryke de Beer (Waarnemende Hoof) stuur na die volgende e-pos adres: hoof@lsunitas.co.za Die aansoeke sluit op 6 Maart 2019. Indien u teen Vrydag 8 Maart geen reaksie ontvang het nie, was u aansoek ongelukkig nie suksesvol nie.

 
Closing Date: 06 Mar 2019
Contact Number: 015 0650491