U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

Junior Fase - Gr. 3 Pos - Port Natal Skool (Durban)
Junior Primêre Afdeling -
Die volgende pos is vakant by Port Natal Skool Graad 3 Afrikaans : Vanaf 9 Julie 2019
Die aanbieding van sport en kultuur aktiwiteite en buitemuurse betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 27 Mei 2019
Verwysing : PNS: GR3/2019
Aanbevelings : Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument. Moet SACE geregistreer wees. Heg ‘n verkorte CV aan Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.
Navrae : Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld Tel : 031 – 205 6369
Closing Date: 27 Jun 2019
Contact Number: 031 - 205 6369
Adjunkhoof (PV3) - Hoër Landbouskool Jacobsdal ( Jacobsdal )
Pos is geadverteer in Vakaturelys 1/2019 : FSDoE. Navrae: admin@landboudal.co.za
Closing Date: 18 Jul 2019
Contact Number: 0530509392
Departementshoof (PV2) - Hoër Landbouskool Jacobsdal ( Jacobsdal )
Die volgende vakke sal as aanbeveling dien: Landbouvakke, Wiskunde en Fisiese Wetenskap vir Graad 10 tot Graad 12
Closing Date: 18 Jul 2019
Contact Number: 0530509392
Skoolhoof en Multi graad 4 - 7 onderwyser (hierdie is 1 pos) - Koo Laerskool (KOO )
SKOOLHOOF EN OPVOEDER VAN GRAAD 4 – 7 MULTIGRAAD BEHEERLIGGAAMPOS PERMANENTE POS
Diensaanvaarding: 1 Januarie 2020
Laerskool Koo is geleë in die pragtig Koo Vallei, Montagu, Wes-Kaap.
Ons is ‘n multigraad staatsondersteunde privaatskool met 45 leerders vanaf graad 1 tot 7.
Ons streef Christelike waardes na en onderrig is primêr in Afrikaans.

Die suksesvolle persoon se pligstaat:
• Opvoeder verantwoordelik vir Graad 4 tot 7, multigraad, volle CAPS kurrikulum, alle vakke.
• Prinsipaal verantwoordelik vir die bestuur van die skool se dag tot dag bedrywighede, skakeling met Dept van Onderwys en bestuur van skooladministrasie.
• Verantwoordelik vir sport.
• Skakel met bestuursliggaam en dien as lid van bestuursliggaam.
• Betrokkenheid by die gemeenskap Minimum vereistes moet insluit:
• Minimum: B Ed (Algemene Onderwys), Gefokus op Intermediêre en Sekondêre Fase, CAPS • ‘n SACE registrasie
• Polisieklaring
• Ondervinding in multigraadonderrig en senior pos beklee, sal kandidaat bevoordeel. ‘n Mededingende vergoedingspakket word aangebied
. Aansoeke sluit: 9 JULIE 2019. C.V. met alle kwalifikasies kan gestuur word aan: laerskoolkoo@breede.co.za.
Closing Date: 09 Jul 2019
Contact Number: 0824488915
Skoolhoof en Multi graad 4 - 7 onderwyser (hierdie is 1 pos) - Koo Laerskool (KOO )
SKOOLHOOF EN OPVOEDER VAN GRAAD 4 – 7 MULTIGRAAD BEHEERLIGGAAMPOS PERMANENTE POS
Diensaanvaarding: 1 Januarie 2020 Laerskool Koo is geleë in die pragtig Koo Vallei, Montagu, Wes-Kaap.
Ons is ‘n multigraad staatsondersteunde privaatskool met 45 leerders vanaf graad 1 tot 7.
Ons streef Christelike waardes na en onderrig is primêr in Afrikaans.

Die suksesvolle persoon se pligstaat:
• Opvoeder verantwoordelik vir Graad 4 tot 7, multigraad, volle CAPS kurrikulum, alle vakke.
• Prinsipaal verantwoordelik vir die bestuur van die skool se dag tot dag bedrywighede, skakeling met Dept van Onderwys en bestuur van skooladministrasie.
• Verantwoordelik vir sport.
• Skakel met bestuursliggaam en dien as lid van bestuursliggaam
 • Betrokkenheid by die gemeenskap Minimum vereistes moet insluit:
• Minimum: B Ed (Algemene Onderwys), Gefokus op Intermediêre en Sekondêre Fase, CAPS
• ‘n SACE registrasie
• Polisieklaring
• Ondervinding in multigraadonderrig en senior pos beklee, sal kandidaat bevoordeel. ‘n Mededingende vergoedingspakket word aangebied. Aansoeke sluit: 9 JULIE 2019. C.V. met alle kwalifikasies kan gestuur word aan: laerskoolkoo@breede.co.za.
Closing Date: 09 Jul 2019
Contact Number: 0824488915
Skoolhoof Posvlak 4 Posnommer 192109/62064 - Volg voorgeskrewe Z83, vergesel met die voorgeskrewe dokukentasie na Thabo Mofutsanyana Distrik - Clocolan Laerskool ( Clocololan. )
Clocolan Laerskool 'n waardegedrewe Afrikaans medium laerskool in die Oos Vrystaat wat opsoek is na 'n dinamiese persoon, met bewese bestuursvaardighede, buitemuurse betrokkenheid, uitmuntende mense verhoudinge en leierseienskappe om ons skool na 'n volgende vlak van uitnemendhied te neem.
Laat weet na E-pos morkvent@webmail.co.za, sou u aansoek doen, vir kontrole doeleindes.
Closing Date: 11 Jun 2019
Contact Number: 082 3745075 Mnr M Venter - Voorsitter Beheerraad
Principal: Post Level 3 - Hoërskool Schweizer-Reneke (Schweizer-Reneke)
Vacant Departmental Post
PRINCIPAL: Post Level 3
Post Number: DP/2019/650
(as advertised in Departmental Circular 20/2019)
Correction of post advertised INCORRECTLY. Vacant PRINCIPAL post (NOT Deputy Principal)

APPLICATION PROCEDURE:
CV, Completed EDNW-2 form and relevant certified copies must be submitted in a SEALED envelope marked:
Mr D S Ntlhabathi,
Private Bag X2 / 17 Van Niekerk Street,
Vryburg
8600

Tel: 053 - 928 7500 / Cell: 082 882 5158

CLOSING DATE: 05/07/2019

Please also send applications t: hsr@absamail.co.za
Contact numbers: J Nel 083 378 8636
                              E du Plessis 081 399 7793
Closing Date: 02 Aug 2019
Contact Number: 053 963 1325
Principal: Post level 2 - Laerskool Kameel (KAMEEL)
Vacant Departmental Post
Principal: Post level 2
Post Number: P/2019/797

Correction of post advertised INCORRECTLY
Medium of instruction at school is Afrikaans (NOT English and Setswana).
Candidate must speak Afrikaans fluently and English second language. Co-curricular experience will be to your advantage.

Application process:
Sent CV and EDNW2 form to
Attention: Mr D S Ntlabathi
Private Bag X21
17 Van NiekerK Street
Vryburg
Tel: 053 - 928 7500 or 082 882 5158
Closing Date: 02 Aug 2019
Contact Number: 053 989 0007
Principal: P3 Post Number P/2019/811 - Bloemhof Gekombineerde Skool (Bloemhof)
Vacant Departmental
Post Principal: P3
Post Number P/2019/811
(as advertised in Departmental Circular 20/2019)


Correction of post advertised INCORRECTLY - medium of instruction: AFR & ENG - NOT ENG & Setswana.

Application Procedure:
CV, Completed EDNW-2 Form and relevant certified copies must be submitted in a SEALED envelope marked:

Mr D S Ntlhabathi
Private Bag X21
Vryburg
17 Van Niekerk Street
Vryburg
8600

Tel: 053 928 7500
Cell: 082 882 5158
Closing Date: 02 Aug 2019
Contact Number: 053 4331279
Departementele Pos Skoolhoof Posvlak P2 - Laerskool Ottosdal (Ottosdal)
Skoolhoof: Posvlak P2
Posnommer: P/2019/754

Kandidate moet Afrikaans magtig wees en buite-kurrikulere ondervinding sal tot u voordeel strek.

Aansoekprosedure:
CV, voltooide EDNW-2 vorm en relevante gesertifiseerde kopieë moet in 'n verseëlde koevert gemerk:
Attention: Mr B Mabathi and Mr S S Ramong, Application for advertised post, afgegee word by die Departement van Onderwys: Ngaka Modiri Molema, Privaatsak X10, Mafikeng 2745, Nelson Mandela Drive 10, Mafikeng.

018 388 3013 / 082 475 2637

STUUR OOK ASSEBLIEF AANSOEKE NA:
lsottosdal@gmail.com
EN
dirklaas@gmail.com

Kontaknommers: Dirk - 082 388 2206 / Amanda - 082 304 6805
Closing Date: 05 Jul 2019
Contact Number: 018 5710563
Hoofpos: Posvlak 5 - Hoërskool Rustenburg ( Rustenburg. )
Belangrike eienskappe van die geskikte kandidaat sluit selfgedrewe, selfgemotiveerd, positief, sterk leierskap en uitnemende personeelvaardighede in. Ons nooi geskikte kandidate om, na die raadpleging van die Gazette, hulle CV's by die Noordwesdepartement van Onderwys se Bojanala-kantore in te handig.

Onderrigtaal: Afrikaans
Posbeskrywing: Leierskap, Bestuur en Administrasie
Fase: FET + GET
Aantal leerders 1500

Ons nooi u om by die departement aansoek te doen.
Korrekte EDNW2 (aansoekvorm) beskikbaar by nola@hsrtb.co.za
Gewaarmerkte dokumente moet binne die laaste 3 maande gedateer wees.
Stuur ook u CV na nola@hsrtb.co.za
Closing Date: 05 Jul 2019
Contact Number: 014 592 1365
Posvlak 2; Departementshoof - Grondslagfase - Laerskool Coligny (Coligny)
LAERSKOOL COLIGNY VAKANTE DEPARTEMENTELE POS.
Posvlak 2: Departementshoof – Grondslagfase

Aansoekprosedure:
CV met Voltooide EDNW – 2 vorm en relevante gesertifiseerde kopieë moet in ‘n verseëlde koevert, gemerk: “Attention: Mr. S.S. Ramong. Application for advertised post” Kan ook afgegee word by die Departement van Onderwys: Ngaka Modiri Molema. Nelson Mandela Drive 10 Mafikeng.
Of Gepos word aan:
Privaatsak X 10,
Mafikeng,
2745.

Tel: 018 388 3013 / 082 475 2637
Posnommer: DH/2019/295
Distrik: Ngaka Modiri Molema Sub-Distrik: Ditsobotla
Skool: Laerskool Coligny
Emmisno.: 600100242
Tipe skool: Laerskool
Leerdertal: 272
Pos: Departementshoof - Grondslagfase
Taal van onderrig: Afrikaans

Vereistes: Alle vakke wat in Grondslagfase aangebied word.
Bestuurs- en administratiewe vaardighede
Betrokkenheid by alle buitemuirse vaardighede; sports en kultuur aktiwiteite
SLUITINGSDATUM: 5 Julie 2019

Byvoorbaat dankie
O.A. VORSTER
HOOF.
Closing Date: 05 Jul 2019
Contact Number: 018 388 3013
Multi-Graad Opvoeder Gr 4 - 7 - Vuurvliegie Akademie PPS (Beaufort-West)
Verantwoordelik vir Gr 4 - 7 Afrikaanse Leerders se onderrig.
Daar is net 15 Leerders in die klas.
On volg die Nukleus Onderrigplan.
Skool is gelee in Beaufort-Wes.
Closing Date: 20 Aug 2019
Contact Number: 0848034630
Skoolhoof - HOëRSKOOL NOORDHEUWEL (KRUGERSDORP)
Hoërskool Noordheuwel is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in Krugersdorp aan die Wes-Rand met 1 840 leerders vanaf graad 8 tot 12, en ‘n personeelkorps van 120.
Toepaslik gekwalifiseerde kandidate met nagraadse kwalifikasies wat oor buitengewone bestuurs- en organisatoriese vaardig-hede beskik, wat uitstekende menseverhoudinge kan handhaaf en wat sterk selfgedrewe gemotiveerde leierskap openbaar, word genooi om aansoek te doen vir die vakature.
Die vakature word tans geadverteer in die Gauteng Departementele Gazette (www.education.gpg.gov.za – Inbelsentrum 0800 000 789).
Geskikte kandidate moet by die Departement aansoek doen op die voorgeskrewe wyse, maar word ook aangeraai om nou reeds hul CV aan te stuur na jacfourie@nories.co.za.
Closing Date: 26 Jul 2019
Contact Number: 011 954 1032
Adjunkhoof - HOëRSKOOL NOORDHEUWEL (KRUGERSDORP)
Hoërskool Noordheuwel is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium skool in Krugersdorp aan die Wes-Rand met 1 840 leerders vanaf graad 8 tot 12, en ‘n personeelkorps van 120. Selfgedrewe, gemotiveerde en passievolle kandidate met sterk leierskaps-vaardighede en uitstekende menseverhoudinge, word genooi om vir die vakature aansoek te doen.
Die vakature word tans geadverteer in die Gauteng Departementele Gazette (www.education.gpg.gov.za – Inbelsentrum 0800 000 789).
Geskikte kandidate moet by die Departement aansoek doen op die voorgeskrewe wyse, maar word ook aangeraai om nou reeds hul CV aan te stuur na jacfourie@nories.co.za.
Closing Date: 26 Jul 2019
Contact Number: 011 954 1032
Toets pos - FEDSAS Personeel (Bloemfontein)
Closing Date: 08 Aug 2019
Contact Number: 0515226903