You are not logged in  [Login]  [Join]

School Positions

Departementele Pos Graad 5-7 - Laerskool Schweizer-Reneke ( Schweizer-Reneke)
Natuurwetenskap en Tegnologie Graad 5-7. 
(Sluit buitemuurse aktiwiteite in)
Aansoek moet vergesel word van:
 • CV
 • Kwalifikasies
 • SACE sertifikaat
Sluitingsdatum: Vrydag 12 Junie 2020.
Aanvangsdatum: 1 Julie 2020
E-pos:  lsr@lantic.ne
Closing Date: 12 Jun 2020
Contact Number: 0539631290
Vakante Departementele Pos - Laerskool Wildehondepan ( Delareyville)
Posbeskrywing en Vereistes:
 • Setswana tweede addisionele taal - Grondslagfase
 • Setswana en Afrikaans Huistaal magtig (Lees, skryf en praat)
 • Moet in staat wees om in beide Setswana en Afrikaans as Taal van Onderig, klasse te kan aanbied.
 • Aanvangsdatum - 1 Augustus 2020
Aansoeke moet vergesel word van;-
 1. Volledige CV met verwysings
 2. Erkende onderwys kwalifikasies
 3. SACE registrasie
 4. Buitemuurse aktiwiteite kwalifikasies waar van toepassing
SLUITINGSDATUM;  Vrydag 17 Julie 2020 om 17h00

NAVRAE:  Mnr H.C. Nel (Waarnemende Hoof)  e-pos adres:  lswildehondepan@lantic.net
Closing Date: 17 Julie 2020
Contact Number: 0827907016
Principalship - Arbor Park Primary (Newcastle)
HRM CIRCULAR NO 27 OF 2020 - REVISED CLOSING DATE FOR SMT POSTS AS ADVERTISED IN HRM CIRCULAR NO 13 OF 2020 / VAKANTE POS: ARBORPARK PRIMERE SKOOL (OPENBARE SKOOL-ARTIKEL 21 STATUS)

Posisie: Skoolhoof Newcastle, KwaZulu Natal
Posnommer: 469 of HRM 13 van 2020
Aansoekvorms: Verwys na KZN HRM 13 van 2020 en kontak die kantoor by 0343125718 vir enige verdere inligting
Sluitingsdatum: 30 Junie 2020 voor 16:00 by Amajuba Distrik kantoor, Newcastle

Aansoeke moet ingehandig word by Amajuba Distrik, Newcastle, No 9288 Section 5, Hospital Road, Madadeni per hand of alternatief gepos word na: Privaatsak X5011, Madadeni, 2951.

Geen e-posse word aanvaar nie.

Kriteria: Kanidaat moet met entoesiasme en ywer kan werk met die volgende vereistes;
 • Taal van onderrig en bestuur: Afrikaans en Engels
 • Sewe (7) jaar professionele onderrig ervaring
 • Strategiese Bestuursvaardigehede
 • Sterk Leierskapsvaardighede
 • Administratiewe-vaardighede
 • Konflikhantering
 • Akademiese Opleiding
 • Gemeenskap betrokkenheid
 • Kennis van alle skoolwetgewings en regulasies
Closing Date: 30 Jun 2020
Contact Number: 034 329 1151 / 2 / 7
Vakante Departementele Pos - Laerskool Schweizer-Reneke ( Schweizer-Reneke)
VAKANTE DEPARTEMENTELE POS
Setswana Tweede Addisionele Taal (IIAL) Grondslagfase (Afrikaans Medium Skool)

Posvereistes:
 • Setswana en Afrikaans Huistaal magtig (Lees, skryf en praat)
 • Onderrigtaal:  Setswana en Afrikaans
 • Pos sluit buitemuurse aktiwiteite asook onderrig van ander vakke in
Aansoek moet vergesel wees van:
 • Volledige CV met verwysings
 • Kwalifikasies
 • SACE sertifikaat
Sluitingsdatum:  Vrydag 3 Julie 2020 om 17:00

Aanvangsdatum:  1 Augustus 2020

E-pos aansoek na - lsr@lantic.net
Closing Date: 3 Julie 2020
Contact Number: 0539631290
Skoolhoof - Gereformeerde Skool Wolmaransstad (WOLMARANSSTAD)
Lid van Gereformeerde Kerk / NG kerk / Hervormde kerk / APK/ Vrye Gereformeerde Kerk.
Sterk Leierseienskappe.
Afrikaans sprekend.
Goeie skool- en administratiewe bestuur.
Uitstekende menseverhoudinge.
SARO (SACE) registrasie.
Laerskool Kennis.

Voledige CV's gestuur word aan: gerefskoolwol@gmail.com
Closing Date: 07 Jul 2020
Contact Number: 018 596 1135
Social Sciences & Natural Sciences Gr 4, 6 and 7 - Laerskool Graskop Primary (Bohlabelo)
Nature and duration of post:  Substantive - Departmental
Post Level:  1
Closing date:  3 July 2020
Appointment date:  1 August 2020


Qualification & documentation:
1. Curriculum Vitae
2. Certified copies of:
i. Appropriate bachelor degree/diploma
ii. SACE registration
iii. Certificates of courses attended
iv. ID
v. Testimonials

The following skills will be advantageous to this post:
1. Experience in teaching Social Sciences & Natural Sciences Gr 4, 6 and 7
2. Experience in working on an IT network and the internet.
3. Ability to provide e-learning lessons.
4. Ability to teach using software: Microsoft Word, -Excel, -Power Point, G-Suite, SASAMS and SASPAC.
5. Coaching experience in extra mural activities including athletics, netball, soccer, hockey, cross country, cricket. Organising one of these activities will be compulsory.
6. Exceptional organisational- and classroom management skills.
CV must be emailed to: mark@graskopprimary.co.za by 12:00, 3 July 2020
Closing Date: 03 Jul 2020
Contact Number: 013 7671209/1250
Natural Sciences, Technology & Life Skills Gr 4,6 and 7 - Laerskool Graskop Primary (Bohlabelo)
Nature and duration of post:  Substantive - Departmental
Post Level:  1
Closing date:  
3 July 2020
Appointment date:  1 August 2020

Qualification & documentation:
1. Curriculum Vitae
2. Certified copies of:
i. Appropriate bachelor degree/diploma
ii. SACE registration
iii. Certificates of courses attended
iv. ID v. Testimonials

The following skills will be advantageous to this post:
1. Experience in teaching Natural Sciences, Technology & Life Skills Gr 4, 6 and 7
2. Experience in working on an IT network and the internet
3. Ability to provide e-learning lessons.
4. Ability to teach using software: Microsoft Word, -Excel, -Power Point, -G-Suite, SASAMS and SASPAC.
5. Coaching experience in extra mural activities including athletics, netball, soccer, hockey, cross country, cricket. Organising one of these activities will be compulsory.
6. Exceptional organisational- and classroom management skills.
CV must be emailed to: mark@graskopprimary.co.za by 12:00, 3 July 2020
Closing Date: 03 Jul 2020
Contact Number: 013 7671209/1250
Principal - Hermanus HS (Hermanus)
Vacancy: Principal Hermanus High School in the Overberg is a culturally diverse, co-educational and dual-medium school, with a mission based on sound Christian values and the belief that a true education extends well beyond the classroom.
Hermanus High School is seeking to appoint a dynamic leader to the position of Principal. The successful candidate will assume full responsibility for the management and leadership of the school.

Minimum requirements:
1. A tertiary qualification.
2. Seven years teaching experience at High School level.
3. Bilingualism (proven capability in Afrikaans and English a prerequisite).
4. Leadership experience. E.g.: High School Principal/ High School Deputy Principal/ Head of Department/ Grade Head.
5. Management experience. E.g.: High School Principal/ High School Deputy Principal/ Head of Department/ Grade Head.

This is a fantastic opportunity for a visionary leader with a positive mindset and a drive for improving education through creating a nurturing and disciplined environment, whilst staying abreast of global trends in education and ensuring the development of staff and learners.

For more information regarding the role specifications and the application process, please go to: https://www.hermanushigh.co.za/index.php/admin/vacancies 
Closing Date: 24 Jul 2020
Contact Number: 0833750953