U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

Prinsipaal - George Preprimêre Skool (GEORGE)
VAKATURE - PRINSIPAAL
(Beheerliggaam aanstelling)
Die geskikte applikant moet beskik oor bewese bestuurservaring, ervaring in
skooladministrasie en buitengewone leierseienskappe.

FASE : Grondslagfase
VAKKE : Huistaal, Wiskunde, Lewensvaardigheid/Musiek en
Kuns 'n aanbeveling
DIENSAANVAARDING : 1 Januarie 2020

MINUMUM VEREISTES
 • Toepaslike kwalifikasie: BprimEd of soortgelyke onderwyskwalifikasie
 • CAPS (5-6 jaar)
 • 10 Jaar onderwys ondervinding
 • Tweetaligheid AE

ADDISIONELE VEREISTES
 • Sterk persoonlikheid met bewese leierseienskappe
 • Passievol oor onderwys en opvoeding en openbaar eienskappe van deursigtigheid en aanpasbaarheid
 • Innoverende denker
 • Drie jaar bewese bestuurservaring
 • Bewese kennis van leerderassesering en -bevordering
 • Kennis van SOBIS en GGBS sisteme
 • Bewese finansiële bestuursvaardighede vir die opstel van begrotings, kontrolemeganismes en fondsinsamelings
 • Bewese ondervinding in skooladministrasie
 • Bewese personeelbestuur/menslike hulpbronbestuur (personeelontwikkeling)
 • Goeie kommunikasievaardighede
 • Bewese in konflikhantering
 • Positiewe ingesteldheid en goeie interpersoonlike verhoudings
 • Sterk rekenaargeletterdheid (Pastel en Office)

AANSOEKE SLUIT : 31 Mei 2019
 • Aansoeke en navrae mag per hand/per e-pos ingehandig word te George Preprimêre Skool, Mitchellstraat 91, George of e-pos na info@capedsl.co.za.
 • Alle dokumentasie moet gewaarmerk wees.
 • Getuigskrifte nie ouer as 6 maande nie.
Closing Date: 31 May 2019
Contact Number: 082 457 3094
Intermediêre Fase onderwyser - Lüneburg Primêr (Luneburg)
Laerskool Lüneburg het ‘n vakante Beheerliggaampos vir 'n gekwalifiseerde Onderwyser wat SACE geregistreerd is.
Dit is vir ons Intermediêre Fase/Seniorfase onderig.
Stuur CV met relevante dokumente en verwysings na luneburg@lantic.net voor 15 Mei 2019.
Navrae kontak die kantoor by 034 815 0059 of besoek ons webtuiste by www.luneburgschule.co.za
Closing Date: 15 May 2019
Contact Number: 0348150059
Skoolhoof / Gr.R - Pikkiebult Pre-Primêre Skool (KAKAMAS)
Pikkiebult Pre-Primêr Kakamas
Vakante Pos: Gr.R & Skoolhoofpos
Datum van diensaanvaarding: 8 Julie 2019
Minimum vereistes: B Ed Grondslagfase Onderwys Graad Minimum ondervinding tussen 5 en 10 jaar.
Verdere opleiding en ondervinding sal voorkeur geniet.
Ons is opsoek na iemand met goeie leierskap vermoë, wat goeie mense-verhoudings handhaaf, personeel en skool kan bestuur en baie liefde en kennis het vir kinders en onderwys.
Sluitingsdatum: 31 Mei 2019
Vir enige verdere navrae kontak gerus: 072 842 4254 - Carmi Esterhuysen Of e-pos CV’s aan pikkiebultfin@gmail.com
Closing Date: 31 May 2019
Contact Number: 054 431 0744 - 072 842 4254
Wiskunde Gr. 8-12 - Hoërskool Staatspresident Swart (Brandfort)
Wiskunde Gr. 8 - 12 Departementele pos Aansoeke: fs@spsbrandfort.co.za
Closing Date: 24 May 2019
Contact Number: 0518212251
Intermediate en Snr Fase - Laerskool Esperanza (Johannesburg)
Engels en Afrikaans klasse. LO en Wetenskap.
Die pos is beskikbaar vanaf die 3de kwartaal.
Dit is 'n beheerliggaam pos.
Skool gelee te Newlands Johannesburg.
Closing Date: 15 May 2019
Contact Number: 0116735103
Intermediere en Snr Fase - Laerskool Esperanza (Johannesburg)
Engels en Afrikaanse klasse. LO en Wetenskap.
Beheerliggaam pos.
Beskikbaar vanaf die 3de kwartaal.
Closing Date: 31 May 2019
Contact Number: 0116735103
Junior Fase - Gr. 3 Pos - Port Natal Skool (Durban)
Junior Primêre Afdeling -
Die volgende pos is vakant by Port Natal Skool Graad 3 Afrikaans : Vanaf 9 Julie 2019
Die aanbieding van sport en kultuur aktiwiteite en buitemuurse betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 27 Mei 2019
Verwysing : PNS: GR3/2019
Aanbevelings : Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument. Moet SACE geregistreer wees. Heg ‘n verkorte CV aan Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.
Navrae : Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld Tel : 031 – 205 6369
Closing Date: 27 Mei 2019
Contact Number: 031 - 205 6369