U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

Fisiese Wetenskap Graad 10-12 (PV 1) Physical Sciences Grade 10-12 (PL 1) - HTS WELKOM (WELKOM)
DEPARTEMENTEEL / DEPARTMENTAL
Aanstellingsdatum/Date of appointment 1 Mei 2019 / 1 May 2019

Vereistes / Requirements:
1. Toepaslike onderwyskwalifikasie / Relevant teaching qualification
2. Kennis van KABV / Knowledge of CAPS
3. Rekenaarvaardigheid / Computer literate
4. SARO geregistreer / SACE registered
5. Buitekurikulêre aktiwiteite / Extra-mural activities
6. Ondervinding van drie (3) jaar in die bogenoemde vak / Experience of three (3) years in the abovementioned subject
7. Onderrigtaal: Afrikaans en Engels Language of Learning and Teaching: Afrikaans and English

Sluitingsdatum : 11 Maart 2019 / Closing date : 11 March 2019
Stuur ‘n volledige CV aan die Skoolhoof of skool / Send a comprehensive CV to the principal or school at: htswelkom@telkomsa.net pjh.swanepoel@gmail.com
Closing Date: 11 Mar 2019
Contact Number: 084 559 0250
TEMPORARY EDUCATION POST - TECHNICAL: WOOD AND METAL - Mphatlalatsane Special School for SIH ( Viljoenskroon)
POST: TECHNICAL - WOOD AND METAL
Requirements:
* Teaching qualifications
* Experience or knowledge of wood and metal preferably

Applications: T
he following documents must accompany the application:
* PO4/2012 application form
* A detailed CV with two recent references
* Original certified copies of Educational

Qualifications,
Grade 12 certificate,
SACE Certificate,

Identity Document and other informal qualifications.
All applications must be submitted at the school. No e-mail of fax CV's will be accepted.
For more information contact the principal at (056) 343 0802 or visit the school.
Closing date: 15 March 2019 before 16h00.
Closing Date: 15 Mar 2019
Contact Number: 056 343 0802
Laerskool Skoolhoof - Worcester-Oos Laerskool (Heatlievale)
Die Laerskool Worcester-Oos is 'n gebalanseerde Afrikaansmedium skool wat 'n premie plaas op akademiese uitnemendheid, die uitleef van hoë etiese-, morele- en geestelike waardes. Die uitbou en ontwikkeling van bestaande tradisies en etos word as belangrik vir ons geag. Ons VISIE is: "Uitnemende onderwys verseker gelukkige en goed toegeruste kinders."

Die SBL van Laerskool Worcester-Oos nooi graag voornemende kandidate uit om aansoek te doen vir die bogenoemde pos soos geadverteer op die WKOD se vakaturelys 1 van 2019 wat op 15 Februarie 2019 verskyn het. Die vakaturelys is beskikbaar op die WKOD se webwerf:

http://e-recruitment.westerncape.gov.za/index.php/vacancies/index/clear

Voornemende kandidate word uitgenooi om aanlyn aansoek te doen.

E-pos enige navrae aan: nadial@axxess.co.za
Closing Date: 31 Mar 2019
Contact Number: 023 3470453
SKOOLHOOF - Worcester-Oos Laerskool (Heatlievale)
Die Laerskool Worcester-Oos is ‘n gebalanseerde Afrikaansmeduim skool wat ‘n premie plaas op akademiese uitnemendheid, die uitleef van hoë etiese-, morele- en geestelike waardes.
Die uitbou en ontwikkeling van bestaande tradisies en etos word as belangrik vir ons geag. Ons VISIE is: “Uitnemende onderwys verseker gelukkige en goed toegeruste kinders.” Die SBL van Laerskool Worcester-Oos nooi graag voornemende kandidate uit om aansoek te doen vir die bg pos soos geadverteer op die WKOD se vakaturelys 1 van 2019 wat op 15 Februarie 2019 verskyn het. Die vakaturelys is beskikbaar op die WKOD se webwerf: http://e-recruitment.westerncape.gov.za/index.php/vacancies/index/clear Voornemende kandidate word uitgenooi om aanlyn aansoek te doen. E-pos enige navrae aan: nadial@axxess.co.za
Closing Date: 18 Mar 2019
Contact Number: 0818221985
RTT- Graad 10-12 - Hoërskool Middelburg (Middelburg)
Tydelik-Departementeel.
\Diensaanvaarding so spoedig moontlik.
Buitemuurs is verpligtend.
Closing Date: 20 Mar 2019
Contact Number: 049-8421560
Beheerliggaam Pos: Graad 7 Engels en Graad 4 NW - Laerskool Breyten (Breyten)
BEHEERLIGGAAM Pos vir Graad 7 Engels en Graad 4 NW is vakant by Laerskool Breyten vanaf 2 April 2019.

Ten volle gekwalifiseerde opvoeders, by SACE geregistreer sal oorweeg word.

Aansoeke met volledige CV’s kan gestuur word aan : laerskoolbreyten@telkomsa.net
Telefoon : 017 861 3050
Faks: 017 861 3533

Sluitingsdatum vir aansoeke Vrydag 15 Maart 2019. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie .

GOVERNING BODY POST Governing Body Post for Grade 7 English and Grade 4 NS is vacant at Breyten Primary School from 2 April 2019. Only fully qualified educators, registered with SACE will be considered.

Applications and complete CV’s can be sent as soon as possible to: laerskoolbreyten@telkomsa.net

Telephone: 017 861 3050
Fax: 017 861 3533

Closing date for applications will be Friday 15 March 2019. No late applications will be accepted.
Closing Date: 15 Mar 2019
Contact Number: 017 8613050
Gr. 4 tot 6 Pos - Port Natal Skool (Durban)
Primêre Skool Pos (BL) beskikbaar by Port Natal Skool vanaf 30 April 2019

Akademiese Onderrig :
Afrikaans Eerste Addisioneel – Gr. 4
Afrikaans Huistaal – Gr. 5 PSW Gr. 6 – Engels Medium Onderrig
Taal : Afrikaans en Engels

Die aanbieding van sport (veral atletiekorganisasie) en kultuur betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 9 April 2019 Verwysing : PNS: LS/2019

Aanbevelings :
Moet tenvolle gekwalifiseerd wees. Moet SACE geregistreerd wees. Moet tenvolle tweetalig wees.
Moet pos op 30 April kan aanvaar.
Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan
Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.

Navrae : Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld Tel: 031 – 205 6369
Closing Date: 09 April 2019
Contact Number: 031-2056369
Skoolhoof - Carpe Diem Skool ( George)
Carpe Diem Skool in George 
‘n Skool vir Leerders met Spesiale Behoeftes, wat ‘n gebalanseerde parallel meduim (Afr en Eng) skool is, waar orde en dissipline belangrik is.
Die SBL, ouers en personeel het hoë verwagtinge oor die uitleef van gesonde waardes, die aanvaarding van respek vir diversiteit op alle vlakke. Belangstellendes wat gemaklik is om in sodanige omgewing te werk, word uitgenooi om vir die Skoolhoof pos by Carpe Diem Skool aansoek te doen.
Die kandidaat moet instaat wees om kwaliteit onderrig aan diverse leerders, op alle vlakke van die SPESIALE BEHOEFTE spektrum te kan bestuur. ‘n Holistiese benadering tot onderrig van kinders met spesiale behoeftes kan uitleef binne skoolverband.

Advertensie 157 in Vakaturelys 1 van 2019  WWW.carpediemskool.co.za, Facebook: Carpe Diem Skool George
Aansoeke via: e-recruitment.westerncape.gov.za

Sluitingsdatum: 18 Maart 2019
Closing Date: 18 Mar 2019
Contact Number: 044 8744074