U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

TEACHER MATHEMATICS GR 8 & 9 TECHNICAL MATHEMATICS GR 10 - Port Rex Technical High School (East London)
The following Governing Body Post exists for a suitably qualified candidate from 1 March 2019.

REQUIREMENTS:
• Applicable tertiary degree
• PGCE
• SACE Registration

RECOMMENDATION:
• 3 Years classroom experience
• Ability to coach main stream sport
• Code 10 licence
• PDP

Hostel accommodation available for male applicants.
Supply comprehensive CV with references, experience and qualifications.
Submit to: secretary@portrex.co.za
If applicant has not been notified within 14 days, consider the position filled.
Closing Date: 14 Feb 2019
Contact Number: 0437265324
Afrikaans Onderwyser - Laerskool Breyten (Breyten)
VAKANTE DEPARTEMENTELE POS
Departementele Pos vir Graad 4-5 Afrikaans is vakant by Laerskool Breyten vanaf 1 April 2019.
Ten volle gekwalifiseerde opvoeders, by SACE geregistreer sal oorweeg word.
Aansoeke met volledige CV’s kan gestuur word aan : laerskoolbreyten@telkomsa.net
Telefoon : 017 861 3050 Faks: 017 861 3533
Sluitingsdatum vir aansoeke Maandag 18 Februarie 2019. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie .

VACANT DEPARTMENTAL POST
Departmental Post for Grade 4-5 Afrikaans is vacant at Breyten Primary School from 1 April 2019.
Only fully qualified educators, registered with SACE will be considered.
Applications and complete CV’s can be sent as soon as possible to: laerskoolbreyten@telkomsa.net T
elephone: 017 861 3050 Fax: 017 861 3533
Closing date for applications will be Monday 18 February. No late applications will be accepted.
Closing Date: 18 Feb 2019
Contact Number: 0178613050
Fisiese Wetenskap Graad 10-12 (PV 1) Physical Sciences Grade 10-12 (PL 1) - HTS WELKOM (WELKOM)
DEPARTEMENTEEL / DEPARTMENTAL
Aanstellingsdatum/Date of appointment 1 Mei 2019 / 1 May 2019

Vereistes / Requirements:
1. Toepaslike onderwyskwalifikasie / Relevant teaching qualification
2. Kennis van KABV / Knowledge of CAPS
3. Rekenaarvaardigheid / Computer literate
4. SARO geregistreer / SACE registered
5. Buitekurikulêre aktiwiteite / Extra-mural activities
6. Ondervinding van drie (3) jaar in die bogenoemde vak / Experience of three (3) years in the abovementioned subject
7. Onderrigtaal: Afrikaans en Engels Language of Learning and Teaching: Afrikaans and English

Sluitingsdatum : 11 Maart 2019 / Closing date : 11 March 2019
Stuur ‘n volledige CV aan die Skoolhoof of skool / Send a comprehensive CV to the principal or school at: htswelkom@telkomsa.net pjh.swanepoel@gmail.com
Closing Date: 11 Mar 2019
Contact Number: 084 559 0250
Onderwyser - Hoërskool Vanderbijlpark (Vanderbijlpark)
Departementele pos. Posvlak1.
Wiskunde Wiskundige Geletterdheid Graad 10-12 Afrikaans en Engels vir onmiddelike vulling.
CV kan ingestuur word na bijleroffice@gmail.com
Closing Date: 01 Mar 2019
Contact Number: 016 931 1670
Onderwyser Posvlak 1 Wiskunde en Natuurwetenskap - Hoërskool Vanderbijlpark (Vanderbijlpark)
Departementele pos Onderwyser Posvlak 1 Wiskunde en Natuurwetenskap Graad 8-12 Afrikaans en Engels Parallel.
Vir vulling 1 April 2019
Closing Date: 01 Mar 2019
Contact Number: 016 931 1670