U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Brosjure

 Terug
WIE IS ONS?

FEDSAS fokus op die ontwikkeling van bekwame skoolbeheerliggame van openbare skole. FEDSAS verskaf inligting, organiseer, mobiliseer en rus ons lede toe om die hoogste onderwysstandaarde in openbare skole te handhaaf en uit te bou.

Waarvoor staan ons?

FEDSAS glo aan maksimum outonomiteit vir beheerliggame en dus streef ons daarna om die regte en bevoegdhede van beheerliggame uit te brei.
FEDSAS ondersteun en bevorder die magte en regte van skoolbeheerliggame soos omskryf in die Suid-Afrikaanse Skolewet, insluitend taal- en toelatingsbeleid.
FEDSAS ondersteun die beginsel dat beheerliggame ’n belangrike rol speel om geleenthede vir alle leerders te skep om hulle volle potensiaal te bereik.
FEDSAS onderskryf die behoud en bevordering van ’n kultuur van uitnemendheid in opvoeding, onderwys en dienslewering.
FEDSAS is deurentyd besig om gesonde verhoudinge met alle belangegroepe in die onderwys te vestig en uit te bou sodat die beste belange van die leerder uiteindelik gedien kan word. 

Wat doen ons vir jou?

FEDSAS is die mees verteenwoordigende spreekbuis vir skoolbeheerliggame landwyd. Ons lewer kommentaar op konsepwetgewing en onderwysbeleid, wat beteken ons lede se belange word op ’n hoë vlak verteenwoordig.
FEDSAS is vir langer as 20 jaar al ’n gerekende meningsvormer en rolspeler in openbare onderwys op nasionale en provinsiale vlak.
FEDSAS beskik oor gevestigde nasionale en provinsiale strukture ten einde ’n diens aan al ons lede landwyd te kan lewer.
FEDSAS het reeds verskeie rigtinggewende hofsake gewen en ons het voltydse onderwysregspesialiste om lede by te staan in die uitoefening van hul regte, insluitend gevalle van onregmatige inmenging in die beheer en bestuur van skoolaangeleenthede.
FEDSAS verleen hulp aan beheerliggame oor die hele spektrum van skoolbeheer en –bestuur, onder meer personeelaanstellings, arbeidsverhoudinge, strategiese beplanning en finansiële bestuur.
FEDSAS se webblad is die mees omvattende bron rakende inligting oor skoolbeheer en –bestuur, waaronder beleidsdokumente, handleidings vir beheerliggame en voorbeelde van kontrakte. FEDSAS het ook ’n reeks produkte, waaronder DVD’s en boeke.
FEDSAS het grondige ervaring van onderwysaangeleenthede. As ’n aktiewe, dinamiese organisasie is ons op hoogte van veranderinge en herstrukturering op onderwysgebied en ons kan ons lede dienooreenkomstig adviseer.
FEDSAS is ’n demokratiese, nie-politiese organisasie en lede kies jaarliks hul leiers.
 
Kontak jou provinsiale kantoor:
Gauteng: 078 451 8089
KwaZulu-Natal: 081 011 4993
Limpopo: 078 451 8116
Mpumalanga: 078 451 8019
Noord-Kaap: 078 451 8120
Noordwes: 081 011 4988
Oos-Kaap: 078 451 8107
Vrystaat: 078 800 0335
Wes-Kaap: 083 630 3592
Nasionale Kantoor: 051 522 6902