U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Reglement vir Nasionale Raad

Inleiding

Die Nasionale Raad van FEDSAS erken die behoefte aan ’n reglement soos wat die Kode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika, 2009 (‘King III’) aanbeveel. Hierdie  Reglement  is  onderworpe  aan  die  bepalings  van  die  grondwet  van FEDSAS en enige toepaslike wet of regulatoriese bepaling.

Doel van die reglement

Die  doel  van  hierdie  Reglement  is  om  die  Nasionale  Raad  se  rol  en verantwoordelikhede  sowel  as  die  vereistes  vir  sy  samestelling  en  vergaderings uiteen te sit. Samestelling Die  Nasionale  Raad  bestaan  uit  ’n  ewewig  van  uitvoerende  en  nie-uitvoerende lede,  met  ’n  meerderheid  nie-uitvoerende  lede.  Die  meeste  van  die  nieuitvoerende lede is onafhanklik. Lede  van  die  Nasionale  Raad  word  deur  ’n  formele  proses  aangestel,  en  die benoemingskomitee  help  om  geskikte  kandidate  uit  te  wys  om  by  die algemene jaarvergadering voor te stel. Die  uitvoerende  hoof  en  adjunk- uitvoerende  hoof  is ex officio-lede  van  die Nasionale Raad.

’n Formele oriënteringsprogram is met die oog op nuwe lede van die Nasionale Raad ontwikkel. Onervare lede word deur middel van ’n mentorprogram touwys
gemaak. Daarbenewens  word  voortgesette  professionele  ontwikkelingsprogramme  in werking gestel wat verseker dat Raadslede gereelde inligting oor veranderinge in
risiko’s, wette en die omgewing ontvang.

Laai die hele dokument af