U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Goeie Praktykskode

 Terug
FEDSAS aanvaar die King-verslag oor Beheer vir Suid-Afrika, 2009, en die Kingkode van Beheerbeginsels vir Suid-Afrika (‘King III’, ‘King III-verslag’ of ‘King IIIkode’, na gelang van die konteks) as die brondokumente oor dít waaruit goeie beheer bestaan. Tog is daar ook ander rigtinggewende dokumente oor, en vereistes vir, goeie beheer wat vir organisasies sonder winsbejag geld. Dít sluit in die SANGOCO-etiekkode vir Organisasies sonder Winsbejag (1997), die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se Kode van Goeie Praktyk vir Suid-Afrikaanse Organisasies sonder Winsbejag (2001) en die Onafhanklike Kode vir die Beheer en Waardes van Organisasies sonder Winsbejag in Suid-Afrika (2012). Hierdie Kode van Goeie Praktyk berus hoofsaaklik op King III, maar bevat ook verwysings na bogenoemde riglyne en vereistes.

Laai die volle dokument af