Event

Event Info

Date and Time:

17 Aug 2021 14:30 - 15:30

Cost per person:

R 138,00

Seats available:

500

Language:

Afrikaans

Venue:

Online / Aanlyn

Contact Person:

Elretha de la Rey - 051 522 6903 / admin2@fedsas.org.za

FEDSAS Online 2021 : Finansiële verslagdoening en oorsig (2021_26)


Deurlopende ontwikkeling oor 12 onderwerpe vir SBL lede, lede van SBL komitees en skoolpersoneel.


Spesifieke inhoud:

* Finansiële toesig

* Die rol van die SBL in skoolfinansies

* Finansiële bestuurverslagdoening vir skole

* Beheer en monitering

* Finansiële beleid en implementering


Wie moet bywoon:

* Finansiële voorsitter, skoolhoof, skoolrekenmeesters en ouditeure


Aanbieders:

* Verskeie FEDSAS Personeel


Kliek hier om te registreer.

Copyright FEDSAS 2021 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy