Event

Event Info

Date and Time:

11 Aug 2021 16:00 - 17:00

Cost per person:

R 138,00

Seats available:

500

Language:

Afrikaans

Venue:

Aanlyn

Contact Person:

Elretha de la Rey - 051 522 6903 / admin2@fedsas.org.za

FEDSAS Online 2021 : Finansies – Begrotingsproses (2021_32)


Deurlopende ontwikkeling oor 12 onderwerpe vir SBL lede, lede van SBL komitees en skoolpersoneel.


Spesifieke inhoud:

* Wetlike- en bedryfsvereistes

* Begrotingsbou- en begrotingsbestuurders

* Tydlyne en ouerbetrokkenheid.


Wie moet bywoon:

* Finansiële voorsitter, SBL-voorsitter, skoolhoof, skooladministrateurs, ouditeure en rekenmeesters.


Aanbieders:

* Verskeie FEDSAS-personeel


Kliek hier om te registreer.

Copyright FEDSAS 2022 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy