Event

Event Info

Date and Time:

19 Oct 2021 14:30 - 15:30

Cost per person:

R 138,00

Seats available:

500

Language:

Afrikaans

Venue:

Aanlyn

Contact Person:

Elretha de la Rey - 051 522 6903 / admin2@fedsas.org.za

FEDSAS Online 2021 : Leerder Dissipline - Dissipline vs. Dissiplinêre prosesse (2020_52)


Voortdurende opleiding vir SBL-lede, SBL-komiteelede en skoolpersoneel in 15 onderwerpe.


Spesifieke inhoud:

* Die huidige stelsel

* Herdefiniëring van dissiplineproses

* Voordele


Wie moet bywoon:

* SBL-voorsitter, skoolhoof, tugkomiteelede


Aanbieders:

* Verskeie FEDSAS personeel.


Kliek hier om te registreer.

Copyright FEDSAS 2021 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy