Event

Event Info

Date and Time:

12 Oct 2021 16:00 - 17:00

Cost per person:

R 138,00

Seats available:

500

Language:

Afrikaans

Venue:

Aanlyn

Contact Person:

Elretha de la Rey - 051 522 6903 / admin2@fedsas.org.za

FEDSAS Online 2021 : MHB - Prestasiebestuur van personeel (2020_49)


* Staatsamptenare teenoor SBL-werknemers

* Prestasiebeoordeling

* Personeelontwikkeling

* Vaste termyn versus permanente diens

* Proef en dissipline


Wie moet bywoon:

* SBL-HR-voorsitter, skoolhoofde, SGB-voorsitter, HR-praktisyns.

Aanbieders:

* Verskeie FEDSAS Personeel.

Kliek hier om te registreer.


Voortdurende opleiding vir SBL-lede, SBL-komitee lede en skoolpersoneel in 12 onderwerpe.

Copyright FEDSAS 2021 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy