Event

Event Info

Date and Time:

03 Aug 2021 14:30 - 15:30

Cost per person:

R 138,00

Seats available:

500

Language:

Afrikaans

Venue:

Online / Aanlyn

Contact Person:

Elretha de la Rey - 051 522 6903 / admin2@fedsas.org.za

FEDSAS Online 2021 : Vergaderingprosedures, bestuur en verslagdoening (2021_23)


Deurlopende ontwikkeling oor 12 onderwerpe vir SBL lede, lede van SBL komitees en Skoolpersoneel.


Spesifieke Inhoud:

* Vergaderingsprosedure vir skoolbeheerliggame

* Elektroniese vergaderings, elektroniese besluite en elektroniese handtekeninge

* Die rolle en pligte van 'n voorsitter/voorsitters van komitees


Wie behoort by te woon:

* Voorsitters , kommmitee-voorsitters


Aanbieder:

* Ben Ferriera - Gauteng Provinsiale Bestuurder


Kliek hier om te registreer.

Copyright FEDSAS 2021 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy