Event

Event Info

Date and Time:

23 Jun 2022 16:00 - 17:00

Cost per person:

R 0,00

Seats available:

1000

Language:

Afrikaans

Venue:

FEDSAS Online

Contact Person:

admin2@fedsas.org.za

Bestuur van Personeel Staat en SBL werknemers (FEDSAS Online)


Menslikehulpbronbestuur 

FEDSAS 2022 7 van 12

  • Inleiding - wetlike en praktiese oorwegings.
  • Relevante materiaal en riglyne
  • Kort opsomming van inhoud.
  • Antwoord op inhoud verband vrae.

2022 SBL-opleidingsessies sluit in vooraf-bywoning materiaal, asook ‘n kort “vasvra”-geleentheid.(self-assessering), om u kennis te toets

Die regstreekse sessie behels eerder ‘n bespreking van hierdie belangrike onderwerp as bloot net die verskaf van inligting.

Na registrasie en bevestiging sal u die relevante kursusinhoud ontvang (asook ‘n kort skakel na die ‘vasvra’!) om deur te gaan voordat die sessie regstreeks plaasvind.

Registreer hierby …..Donderdag, 23de  Junie 2022 16h00

FEDSAS 2022-lede (betalend teen 31ste Mar 2022), kan die sessies bywoon via Webinar-vouchers teen geen verdere koste nie.

Copyright FEDSAS 2022 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy