Event

Event Info

Date and Time:

04 May 2021 17:00 - 18:00

Cost per person:

R 0,00

Seats available:

500

Language:

Afrikaans

Venue:

Aanlyn

Contact Person:

Elretha de la Rey - 051 522 6903 / admin2@fedsas.org.za

FEDSAS Online 2021 : SBL Induksie #4 (2021_18a)


Inhoud:
* Die regsraamwerk van beheer (“governance”),
* Die rol van die partye en hoe suksesvolle skole funksioneer.

Hierdie sessie skep die konteks en inleiding vir aand 2 en plaas die klem op die gesonde en belangrike wisselwerking tussen beheer en bestuur.

* Bywoning geskied by die skool - almal saam in dieselfde lokaal.

Wie behoort by te woon:
* Die hele SBL

Aanbieders:
* Verskeie FEDSAS personeel

Kliek hier om te registreer. 


Must be logged in to book event
Copyright FEDSAS 2021 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO