Positions

School Positions


GEOGRAFIE GRAAD 10 - 12 SBL PLAASVERVANGERPOS

Toepaslike VOO kwalifikasies. Diensaanvaarding 17 Januarie tot 24 Junie 2022 •SARO-sertifikaat •Rekenaarvaardighede •Konflikhantering en handhawing van leerderdissipline •Meld buitemuurse aktiwiteite en ander vakke aangebied. •Taalmedium: Afrikaans RIG AANSOEKE IN AFRIKAANS MET VOLLEDIGE CV EN STAWENDE DOKUMENTE AAN: johan001els@gmail.com LET WEL: Indien ons u nie teen 15 Oktober geskakel het nie, was u aansoek ongelukkig nie suksesvol nie.

Closing Date: 27 September 2021

Contact Number: 0836453550


AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 8 - 10 SBL PERMANENTE POS

Toepaslike SF en VOO kwalifikasies. Bewese kennis van redenaars- en kultuuraktiwiteite. Meld vakke aangebied. Kennis/ervaring van drama ‘n sterk aanbeveling. Diensaanvaarding 1 Januarie 2022 •SARO-sertifikaat •Rekenaarvaardighede •Konflikhantering en handhawing van leerderdissipline •Meld buitemuurse aktiwiteite en ander vakke aangebied. •Taalmedium: Afrikaans RIG AANSOEKE IN AFRIKAANS MET VOLLEDIGE CV EN STAWENDE DOKUMENTE AAN: johan001els@gmail.com LET WEL: Indien ons u nie teen 15 Oktober geskakel het nie, was u aansoek ongelukkig nie suksesvol nie.

Closing Date: 27 September 2021

Contact Number: 0836453550


AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 10 – 12

BA-graad met nagraadse onderwysdiploma. Bewese kennis van redenaars- en kultuuraktiwiteite. Vakhoof. Ervaring van skoolkoerante ‘n sterk aanbeveling. Diensaanvaarding 1 Januarie 2022 •SARO-sertifikaat •Rekenaarvaardighede •Konflikhantering en handhawing van leerderdissipline •Meld buitemuurse aktiwiteite en ander vakke aangebied. •Taalmedium: Afrikaans RIG AANSOEKE IN AFRIKAANS MET VOLLEDIGE CV EN STAWENDE DOKUMENTE AAN: johan001els@gmail.com LET WEL: Indien ons u nie teen 15 Oktober geskakel het nie, was u aansoek ongelukkig nie suksesvol nie.

Closing Date: 27 September 2021

Contact Number: 0836453550


WISKUNDE GRAAD 4 – 7 SBL PLAASVERVANGERPOS

Toepaslike IF en SF kwalifikasies Diensaanvaarding 17 Januarie tot 25 Maart 2022 •SARO-sertifikaat •Rekenaarvaardighede •Konflikhantering en handhawing van leerderdissipline •Meld buitemuurse aktiwiteite en ander vakke aangebied. •Taalmedium: Afrikaans RIG AANSOEKE IN AFRIKAANS MET VOLLEDIGE CV EN STAWENDE DOKUMENTE AAN: johan001els@gmail.com LET WEL: Indien ons u nie teen 15 Oktober geskakel het nie, was u aansoek ongelukkig nie suksesvol nie.

Closing Date: 27 September 2021

Contact Number: 0836453550


Vakature 1: Grondslagfase – Kleuters 5 jaar.

VAKATURES – LAERSKOOL COLIGNY   (Afrikaans medium)

Die  vakature is vir die tydperk: 1 Januarie tot 31 Desember 2022

- Alle buitemuurse verpligtinge. 

- Erkende onderwyskwalifikasies en nodige ondervinding sal oorweeg word. 

- Aansoeke moet vergesel word van: - ID dokument

     SACE sertifikaat

     Kwalifikasies

     Getuigskrifte

Sluitingsdatum vir aansoeke: Donderdag: 30 September 2021.

Bogenoemde poste word deur die Beheerliggaam vergoed.

Vir verdere besonderhede, kontak Mnr. O. Vorster by (018) 673-1226


Closing Date: 30 September 2021

Contact Number: (018) 673-1226


Vakature 2: LSEN: ALLE vlakke van Gr. R tot 4

VAKATURES – LAERSKOOL COLIGNY  (Afrikaans medium)

Die onderstaand vakature is vir die tydperk: 1 Januarie tot 31 Desember 2022

- Alle buitemuurse verpligtinge. 

- Erkende onderwyskwalifikasies en nodige ondervinding sal oorweeg word. 

- Aansoeke moet vergesel word van: - ID dokument

     SACE sertifikaat

     Kwalifikasies

     Getuigskrifte

Sluitingsdatum vir aansoeke: Donderdag: 30 September 2021.

Bogenoemde poste word deur die Beheerliggaam vergoed.

Vir verdere besonderhede, kontak Mnr. O. Vorster by (018) 673-1226


Closing Date: 30 September 2021

Contact Number: (018) 673-1226


Vakature 3: Grondslagfase – Graad 3. (Klassikale onderrig)

VAKATURES – LAERSKOOL COLIGNY  (Afrikaans medium)

Die onderstaand vakature is vir die tydperk: 1 Januarie tot 31 Desember 2022

- Alle buitemuurse verpligtinge. 

- Erkende onderwyskwalifikasies en nodige ondervinding sal oorweeg word. 

- Aansoeke moet vergesel word van: - ID dokument

     SACE sertifikaat

     Kwalifikasies

     Getuigskrifte

Sluitingsdatum vir aansoeke: Donderdag: 30 September 2021.

Bogenoemde poste word deur die Beheerliggaam vergoed.

Vir verdere besonderhede, kontak Mnr. O. Vorster by (018) 673-1226


Closing Date: 30 September 2021

Contact Number: (018) 673-1226


Vakature 4: Intersen – Afrikaans (HT) Graad 4 tot 7 en LO Graad 6.

VAKATURES – LAERSKOOL COLIGNY   (Afrikaans medium)

Die onderstaand vakature is vir die tydperk: 1 Januarie tot 31 Desember 2022

- Alle buitemuurse verpligtinge. 

- Erkende onderwyskwalifikasies en nodige ondervinding sal oorweeg word. 

- Aansoeke moet vergesel word van: - ID dokument

     SACE sertifikaat

     Kwalifikasies

     Getuigskrifte

Sluitingsdatum vir aansoeke: Donderdag: 30 September 2021.

Bogenoemde poste word deur die Beheerliggaam vergoed.

Vir verdere besonderhede, kontak Mnr. O. Vorster by (018) 673-1226


Closing Date: 30 September 2021

Contact Number: (018) 673-1226


HOëRSKOOL CHARLIE HOFMEYR - VAKANTE BETREKKING: PRINSIPAAL

Charlie Hofmeyr is ‘n suksesvolle dubbelmedium (Afrikaans en Engels) skool op Ceres met ‘n plattelandse atmosfeer . Ons gelukkige leerders en opvoeders funksioneer binne ‘n onderrig omgewing waar ‘n etiese , morele leefwyse as belangrik geag word.

Ons nooi kandidate wat gemaklik in sodanige opvoedingsruimte kan en wil funksioneer en oor die nodige kwalifikasies en vaardighede beskik om vir hierdie pos aansoek te doen.

Aansoek kan gedoen word op die WKOD se webblad “E Recruitment vanaf 6 - 30 September 2021

Closing Date: 30 September 2021

Contact Number: 0233121130


Gekombineerde Skool Christiana - Departementele pos beskikbaar, 2022 Fisiese Wetenskap en Wiskunde

Departementele pos beskikbaar, 2022 

Fisiese Wetenskap en Wiskunde Graad 10-12 

Onderrigtaal: AFRIKAANS 

Aansoeke sluit 30 September 2021 

Posaanvaarding: Januarie 2022 

E-pos CV en Navrae na: skoolhoof@gschristiana.co.za 

Indien u geen terugvoer teen 22 Oktober ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek nie suksesvol was nie.

Closing Date: 30 September 2021

Contact Number: 0534412219


English FAL / IT / Coding and Robotics

Closing Date: 01 October 2021

Contact Number: 0422951119


Bevorderingspos Pos No 15 - Adjunkhoof / Promotional Post - Post No 15 - Deputy Principal

Algemene Skoolorganisasie / General School Organization

Gr 8- 12

LOLT:  Afrikaans en English

SLUITINGSDATUM:  Vrydag 1 Oktober 2021 / CLOSING DATE:  Friday 1 October 2021

Navrae kan gerig word aan  hoof@hspotties.co.za

Enquires can be directed to hoof@hspotties.co.za


Closing Date: 20 December 2021

Contact Number: 015 4913201


Bevorderingspos No 21 - Departementshoof / Promotional Post No 21- Head of Department

Wiskunde en / of Fisiese Wetenskap  Gr 10-12

Mathematics and / or Physical Ssciences Gr 10-12

LOLT:  Afrikaans en Engels

Navrae kan gerig word aan:  hoof@hspotties.co.za

Enquiries can be directed to:  hoof@hspotties.co.za

Sluitingsdatum:  1 Oktober 2021

Closing date:  Friday 1 October 2021Closing Date: 20 December 2021

Contact Number: 015 4913201


Departementele Pos - Grondslagfase Graad 3

Intreedatum:  Januarie 2022

Vereistes:

*B.ED Onderwys kwalifikasie

*SACE nommer

*Taal van onderrig : AFRIKAANS

*Buitemuurse aktiwiteite

*Doeltreffende en effektiewe klaskamerdissipline en -bestuur

*Goeie administratiewe vaardighede

Geleentheid vir egpare:

'n Intermediêre departementele pos sal beskikbaar wees in Julie 2022

Stuur CV na:  soois.lsa@gmail.com  //  lsa@lantic.net

VIR AANDAG:  Mnr G F Scheepers

Navrae:  skakel 082 781 7820 / 017 846 9323

Indien u nie van ons hoor voor 31 Oktober 2021 nie kan u aanneem dat die aansoek onsuksesvol was.

Sluitingsdatum vir aansoeke:  15 Oktober 2021


Closing Date: 22 December 2021

Contact Number: 082 781 7820 / 017 846 9323

Copyright FEDSAS 2021 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy