Vacancies

Province:

School Vacancies

Card image cap
NW: Die Hoërskool Wagpos: Aflos Beheerliggaampos

Closing Date: 01 February 2023

Card image cap
KZN: Amajuba Skool: Afrikaans Eerste Addisionele Taal / Afrikaans First Additional Language (Gr 10-12)

Closing Date: 01 February 2023

Card image cap
LP: Merensky HS: Wiskunde (Gr 10-12)

Closing Date: 01 February 2023

Card image cap
NW: Gekombineerde Skool Christiana: Pos 1 EBW, Landbou Bestuur Praktyk

Closing Date: 03 February 2023

Card image cap
NW: Gekombineerde Skool Christiana: Pos 2 Landboutegnologie (Graad 10 - 12)

Closing Date: 03 February 2023

Copyright FEDSAS 2023 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy