Positions

School Positions


NW: Hoërskool Schweizer-Reneke: Beheerliggampos: RTT GR 10-12

 BEHEERLIGGAAMPOS:   RTT Gr 10 - 12

AANSOEKER MOET IN BEIDE AFRIKAANS EN ENGELS KAN ONDERRIG GEE

Die volgende gewaarmerkte dokumente moet u aansoek vergesel:

 • Matrieksertifikaat
 • Toepaslike kwalifikasie (sluit akademiese rekord in)
 • SACE-registrasie (verpligtend)
 • ID

Sluitingsdatum vir aansoeke:               17 November 2021

Indien u nie binne 10 dae van die sluitingsdatum van ons hoor nie, kan u aanvaar dat u aansoek                             onsuksesvol was.

Diensaanvaarding:                               10 Januarie 2022 

Ander verpligtinge:  Betrokkenheid by sport- en/of kultuuraktiwiteite

Stuur asb u CV aan hsr@absamail.co.za 

Vir aandag: Mev. M. de Villiers

(053 9631325)

Closing Date: 17 November 2021

Contact Number: (053) 9631325


NW: Die Hoërskool Wagpos: Beheerligaam Pos: Afrikaans HT

BEHEERLIGGAAM Afrikaans HT, VOO-fase 

Die geskikte kandidaat sal direk aan die HOOF en BEHEERLIGGAAM of sy/haar gevolmagtigde verteenwoordiger rapporteer. 

Basiese Verantwoordelikhede: 

•Onderrig van vakinhoud vir Senior en VOO-Fase.

 •Opvoeding van leerders tot volwassenheid. 

•Buitemuurs – volgens behoefte van Wagpos.

 •Voogwerk.

 •Dissipline. 


Vaardighede, kwalifikasies en algemene vereistes

•Toepaslike onderwyskwalifikasie en ondervinding in vakgebied

 •SACE-sertifikaat.


Indien u sou belangstel in hierdie pos kan u ‘n verkorte CV, afskrif van u ID-dokument en SACE sertifikaat stuur na hr@wagposhs.co.za 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 28 Januarie 2022 

Diensaanvaarding: Sal gekommunikeer word 

Indien u nie voor 31 Januarie 2022 enige terugvoering ontvang het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Closing Date: 28 January 2022

Contact Number: 0120722733


NW: Laerskool Rustenburg : SBL Pos -Wiskunde en Sosiale Wetenskap Gr 4-7

Ons is op soek na ‘n dinamiese, hardwerkende mansonderwyser wat deel wil word van ons wenspan! 

Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen

•Minimum kwalifikasie: Gr 12 met ‘n toepaslike onderwyskwalifikasie (GET/FET)

 •Afrikaanssprekend •Geregistreer by SACE 

•‘n Voorvereiste is dat die suksesvolle kandidaat ‘n bewese sportafrigter sal wees, met ervaring in sportsoorte soos rugby en krieket.


U aansoek moet die volgende insluit: 

•Volledige CV met die nodige referente 

•Gewaarmerkte afskrifte van alle nodige dokumentasie 

•Opleidings-en afrigtingssertifikate 


Rig u navrae en aansoeke aan Mnr Gerrie Oberholzer by goberholzer@laerskoolrustenburg.co.za 

Sluitingsdatum is 31 Januarie 2022 

Indien u twee weke na die sluitingsdatum nog nie deur die skool gekontak is nie, was u aansoek ongelukkig onsuksesvol.

Closing Date: 31 January 2022

Contact Number: 0145920528


NW: Bloemhof Gekombineerde Skool: Beheerligaam Pos: Tegnologie GR 8 en 9

BLOEMHOF GEKOMBINEERDE SKOOL beskik oor ‘n vakante Beheerliggaam-pos vir 2022

TEGNOLOGIE   GR 8 & 9

ONDERRIGMEDIUM: AFRIKAANS EN ENGELS

Bloemhof Gekombineerde Skool is ‘n Gekombineerde, Parallel-medium skool. 

VEREISTES:

 • Afrikaans en Engels magtig
 • Toepaslike Onderwyskwalifikasie
 • CAPS opleiding
 • SACE registrasie
 • Buitemuurs en Sportafrigting ‘n vereiste

BELANGRIK:

 • Gesertifiseerde afskrifte van die volgende:
  • ID Dokument
  • SACE-registrasie
  • Graad 12 sertifikaat
  • Professionele kwalifikasies

Stuur ‘n volledige Curriculum Vitae tesame met u gesertifiseerde afskrifte aan: hoof@bloemies.co.za

SLUITINGSDATUM:                    15 DESEMBER 2021

***

Indien u nie binne 10 dae na die sluitingsdatum van ons hoor nie, neem asseblief aan dat u aansoek onsuksesvol was.

Geen ongesertifiseerde dokumente sal oorweeg word nie.


Closing Date: 03 March 2022

Contact Number: (053) 4331279


NK - Hoërskool Duineveld: Onderwys Pos: Wiskunde Geletterheid en Tegniese Wiskunde Gr 10-12

Onderwyspos beskikbaar:  Wiskunde Geletterdheid en Tegniese Wiskunde Gr. 10 – 12

Aansoeke word ingewag vir die bogenoemde vakante onderwyserpos vir ’n gekwalifiseerde onderwyser.

Posvereistes:

 • Dit is ’n Skoolbeheerliggaam-aanstelling vanaf 1 Januarie 2022 of so spoedig moontlik daarna soos met suksesvolle kandidaat ooreengekom is.
 •  Die suksesvolle kandidaat sal geregistreer wees by die Suid Afrikaanse Raad van Opvoeders (SARO) of bewys van aansoek lewer wat afwagtend is.
 • Kandidaat moet beskik oor toepaslike onderwyskwalifikasie.
 • Afrigting van buitemuurse aktiwiteite sal voordelig wees, vermeld afrigting- en skeidsregtersgradering.
 • 'n Mededingende vergoedingspakket met koshuisinwoning word aangebied.
 • Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV insluitende gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies en relevante dokumente.


Enige navrae ten opsigte van die vakature kontak gerus die Skoolhoof by (054) 338 8222 of skoolhoof@duineveld.co.za Stuur aansoeke na bovermelde e-posadres.

Aanstellingsdatum is onderhandelbaar.

Aansoeke sluit op Maandag, 13 Desember 2021

Slegs kandidate wat die kortlys haal sal gekontak word.
Indien u niks hoor binne vyf dae na die sluitingsdatum nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Closing Date: 13 March 2022

Contact Number: (054) 338 8222

Copyright FEDSAS 2022 | NPO Registration No. 128-598NPO | NWO-registrasienr 128-598NPO | Privacy Policy